Турция: Практикуващи провеждат семинар за запознаване с Фалун Дафа в Истанбул

Практикуващи от Турция проведоха семинар в хотел „Holiday Inn”, Истанбул за да представят Фалун Гонг и да изобличат преследването на Фалун Гонг от страна на Китайската комунистическа партия (ККП).

Участници в семинара слушат внимателно презентацията на практиката Фалун Гонг
Практикуващи Фалун Гонг правят демонстрация на упражненията, а част от участниците имитират движенията им
Участници закупуват книгата „Джуан Фалун” след края на семинара

За да помогнат на повече хора да научат фактите, практикуващите Фалун Гонг в Турция поканиха повече от тридесет представители от различни организации на семинара, който се съставляваше от четири теми: „Какво е Фалун Дафа”, „Международното разпространение на Фалун Дафа”, „Защо ККП преследва Фалун Дафа” и „Отнемането на органи от практикуващи Фалун Дафа”.

Принципите на Фалун Гонг – „Истина-Доброта-Търпение”, неговият невероятен ефект върху лечението на болести и поддържане на тялото, както и грациозните пет упражнения привлякоха вниманието на присъстващите, много от които искаха да започнат да практикуват. След семинара много хора купиха книгата „Джуан Фалун”, главната книга на Фалун Гонг, и си записаха адресите на местата за практикуване.

Практикуващите изобличиха 11-годишното брутално преследване от страна на ККП , както и отнемането на органи от живи Фалун Гонг практикуващи. Много от присъстващите осъдиха жестокостите на ККП. Те взеха информационни материали, за да може повече хора да разберат за престъпленията на ККП.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2011/3/27/124063.html
Версия на китайски език: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/26/法轮功专题介绍会使土耳其人了解真相(图)--238112.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.