Музикален клип: Лотос цъфти в небесата

Практикуващи от много страни по време на Фалун Дафа конференцията за споделяне на опит в Торонто, 2006 г.


Real video:
View
online (3 мин.)


Download (5.1MB)


MPG-2 video(DVD)
Download(78MB)
Изтеглете
на сегменти

MPG-1 video(VCD)
Download (31MB)

Изтеглете
на сегменти

Версия на китайски:
http://minghui.ca/mh/articles/2006/6/4/129563.html

Източник:
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/6/5/74128.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.