Хирурзи подкрепят забраната на трансплантации с органи от затворници

Последователи на Фалун Гонг с плакати срещу отнемането на органи пред сградата на Световния конгрес по трансплантации (Ли Жиа/The Epoch Times)
За първи път международната организация на специалистите по присаждане на органи, Трансплантационна общност (ТО), се съгласи да подкрепи клаузата за невъвличане на своите членове в трансплантации, в които органите се вземат от затворници.

Това решение бе оповестено след неотдавнашния Световен конгрес по трансплантации (СКТ) в Бостън, САЩ. Специалистите в областта на трансплантациите се събират един път всяка втора година, за да разгледат етичните и медицински подобрения в своята област.

Професорът по хирургия от Департамента по медицина към Харвардски университет и ръководител по медицинските въпроси към ТО, д-р Франсис Делмонико, заяви, че вземането на това решение се е оказало наложително след запознаването им със съвместния доклад на бившия канадски държавен секретар и член на парламента Дейвид Килгор и международния адвокат по човешките права Дейвид Матас, в който се казва, че хиляди практикуващи от преследваната медитативна практика Фалун Гонг са били екзекутирани в Китай заради техните органи.

„Трансплантационната общност се противопоставя на използването на органи от екзекутирани затворници”, заяви д-р Делмонико в официално изявление.

„Тази позиция на Трансплантационната общност не е новост; въпреки това, поради развоя на събитията, посочени от Килгор, Матас и други, бе важно да потвърдим нашето становище в момента.”

Д-р Делмонико каза, че всички специалисти в областта на присаждане на органи трябва да се придържат към условията, изложени в „писменото заявление на ТО (намиращо се на неговата Интернет страница) относно етичните въпроси и да спазват водещите принципи на Световната здравна организация”.

В писменото заявление на Комитета по етика към ТО се посочва, че органите и тъканите трябва да бъдат безплатно „дарявани без комерсиални цели или финансови облаги”; трябва да се получи съгласие; членове на ТО „не могат да бъдат въвличани в добиването с органи за трансплантация от екзекутирани затворници”.

Всички кандидати за членство в ТО трябва да приемат условията на Комитета по етика и да подпишат писменото заявление.

Канадският доклад прави заключение, че е необходима повече информация за по-нататъшното конкретизиране на обвиненията, а авторите му твърдят, че „знаят със сигурност, че на екзекутираните затворници органите са вземани без тяхно съгласие”, и заключават, че след проучването на 18 варианта "за" и "против" се оказало, че „масовото отнемане на органи от практикуващи Фалун Гонг без тяхното одобрение е ставало и продължава да става.”

Д-р Делмонико, който е и съветник по трансплантации към Световната здравна организация (СЗО), заяви, че повдигнатите в канадския доклад обвинения трябва да се разследват от „съответните инстанции”.

Професорът по хирургия към Университета на Сидни д-р Ричард Алън, каза, че Трансплантационната общност е твърде малка организация, за да разследва повдигнатите в този доклад обвинения и че съгласно СЗО общността би трябвало да отнесе този въпрос към Комисията по човешките права към Обединените нации.

Д-р Алън, член на Съвета на ТО каза, че ТО никога не е одобрявала използването на органи от екзекутирани затворници.

Докато трансплантационната общественост бе обединена зад това заявление, подходът към обучението и академичната обмяна на опит с китайските трансплантационни специалисти все още се дискутират, каза д-р Алън. Той поясни, че сред международната трансплантационна общественост има такива, които смятат, че с цялостното спиране на обмяната ще се пропусне възможността за популяризиране на значителни трансплантационни постижения сред китайските специалисти и студенти в тази област.

Но други смятат – каквито са и препоръките в доклада на Килгор и Матас - че докато методите на китайските професионалисти по трансплантации на органи не станат открити, етични и прозрачни, не би трябвало да се позволява на китайските специалисти да се облагодетелстват професионално от подобна академична и медицинска обмяна.

Д-р Алън каза, че тази тема продължава да се дискутира в средите на световната трансплантационната общественост.

Източник: http://www.theepochtimes.com/news/6-8-8/44721.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.