За практикуващи

Споделяне на опит | Прозрения | Редакционни коментари и бележки | Есета с коментари от Учителя | Споделяне на опит от България

 • Редакторска бележка: Относно събирането на информация за сираци

  Това е глобален призив към Дафа практикуващите и техните семейства и приятели. Започвайки от датата на публикуване на настоящото известие, моля, помогнете ни като ни предоставите подробна информация за сираците на Дафа практикуващи, които са били убити по време на преследването в Китай, така че усилията за спасяването им да могат да бъдат по-ефективни извън Китай.
 • Намиране на вътрешен мир чрез култивиране във Фалун Гонг

  Преди много години, след едно хаотично лято, Марита най-накрая успява да седне в градината си и да се наслади на красивата гледка на малкото селце в долината. Съпругът ѝ е реорганизирал градината и енаправил голяма бъркотия.
 • Писмо до Дафа практикуващ от неговото кралство в друго измерение

  Аз се усъвършенствам във Фалун Дафа повече от 20 години и постепенно достигам състояние на просветление. Моите мисли са свързани с моите тела в други измерения, което означава, че мога да пътувам в различни времена и пространства. Ще ви разкажа какво видях, когато пътувах в свят от друго измерение.
 • Паралели със самоусъвършенстването в детската приказка „Снежната кралица”

  В родната ми страна Русия детската приказка „Снежаната кралица” на датския автор Ханс Кристиан Андерсен се счита за класика. Разбира се заради цензурата, наложена от комунистическото правителство, във версията, която четяхме в Съветския съюз, всички религиозни елементи и цитати бяха премахнати.
 • Редакторска бележка: За отношенията между половете и въпроса за брака

  Всички Дафа практикуващи знаят, че тъй като днешните хора се носят по течението в големия багрилен казан на модерното общество, техният стандарт на мислене се е отклонил от стандарта, който боговете отдавна са установили за човешките същества. Така че ако човек иска да се усъвършенства, Учителят първо трябва да премахне името на този човек от ада. След това човекът може да започне да се държи като човешко същество по почтен и достоен начин, основаващ се на стандарта, който боговете са установили за човешките същества.
 • Редакторска бележка: Издаването на списъци с имена

  В някои райони на континентален Китай са се появили някакви формуляри. В тях се казва, че всеки трябва да ги попълни и са озаглавени „Фактите за преследването на практикуващите Фалун Гонг.” В тях има място за вписване на име, пол, възраст, образование, професия, адрес и история на преследване. Твърди се, че това се изисква от някой по-висшестоящ, и че след като бъде попълнена ще бъде доставена на този по-висшестоящ, предадена нагоре слой по слой, докато не бъде предадена лично на „най-висшестоящия”.
 • Съобщение за нова книга: „Хон Ин IV“ беше издадена на английски език

  На 18 януари 2018 г. преводът на английски език на най-новата книга от учителя Ли Хонгджъ,„ Хон Ин IV“, беше публикуван на сайта на Фалун Дафа
 • Да ценим високо възможността си и да извървим пътищата си праведно

  Понастоящем, тъй като Фа коригирането се доближава до успеха всеки ден, как всеки човек извървява оставащия му път е пряко свързано с неговото бъдеще.
 • Относно използването на таймер за изпращането на праведни мисли

  Практикуващите имаха онлайн дискусия относно използването на таймер за изпращането на праведни мисли. Един от тях каза, че някои практикуващи имат звуков файл в своите „MP3” или „MP4” плейъри, наречен „Музика за изпращане на праведни мисли”, който съдържа мелодията на „Пуду” с интервали от 5 минути, така че да може да се използва, за да напомни на практикуващите за времето за смяна на жестовете с ръце при изпращането на праведни мисли.
 • Необходима е спешна координация на материалите идващи от Континентален Китай

  Редакционният съвет на „Минхуей” напоследък получава писма от континенталната част и е забелязал, че някои практикуващи от континенталната част също така са изпратили копия от подробните писма до международни организации за защита на човешките права. Сигурността беше проблем през последните четири години и се надяваме, че практикуващите в точките за достъп до Интернет могат да направят незабавна корекция. Най-добре би било да се избегнат такива очевидни пропуски в безопасността и да се следва принципа на безопасност, приет от информационната мрежа на „Минхуей” – еднопосочна комуникация.
 • Редакторска бележка: Глобалното мероприятие за интензивно изпращане на праведни мисли приключва

  Глобалното мероприятие за интензивно изпращане на праведни мисли може да приключи сега, така че по отношение на ежедневното изпращане на праведни мисли, моля, направете справка с начина, по който беше правено преди октомври. Дафа практикуващите извън и във Китай ще продължат да се възползват добре от този период от време, за да се справят добре с трите неща: изучаване на Фа, разясняване на истината и изпращане на праведни мисли. Ежедневните дейности на чуждестранните практикуващи за изпращане на праведни мисли около различните китайски консулства и разясняването на истината ще продължат по организиран начин, докато преследването приключи.
 • Правилно събиране и съхраняване на доказателства

  Към всички Дафа практикуващи в континентален Китай: Моля, обърнете внимание на събирането на видовете веществени доказателства, изброени по-долу:1. През годините от май 1992 г., когато Учителят започна да разпространява Фа, ние събираме всички веществени доказателства от медиите в континентален Китай, които съдържат слухове и клевети и са повдигали фалшиви обвинения срещу Учителя, Дафа и Дафа практикуващите, включително писмени материали, аудио и видео материали, книги, снимки и др.
 • Редакторска бележка: Сложете край на всички вредни актове за събиране на пари от Дафа учениците

  Наскоро в град Дзямусъ и в други райони на континентален Китай някои Дафа практикуващи са получили известие за събиране на пари от учениците на Дафа. Хората, които са разпространили това, карат хората да депозират пари в някаква конкретна сметка, която ще бъде изпратена на Учителя в САЩ и т.н. Вече има няколко практикуващи, които не са изучавали Фа добре и са били измамени от това. Така че с настоящото заявяваме: Това е акт, който сериозно вреди на Дафа; Учителят никога не е искал и никога няма да поиска дори стотинка от Дафа практикуващите; всяко такова действие на събиране на пари от Дафа практикуващи е строго забранено от Дафа; всеки, който инициира или съдейства в събирането на пари в името на Дафа практикуващите или на Дафа Асоциацията и т.н., върши лоши дела, които увреждат Дафа и се намесва на Дафа практикуващите като представител на демоните.
 • Редакторска бележка: Изобличете злите хора

  Всеки път, когато Дафа практикуващ в континентален Китай е преследван до смърт в лагерите за принудителен труд, класовете за промиване на мозъци и т.н., ние, всички останали Дафа практикуващи, бързо ще изобличим тези зли хора, които пряко са заговорничели и са дали заповеди за преследването, както и онези, които пряко са участвали в преследването. Ние ще документираме и публикуваме пред света личната информация като имена, пол, възраст, длъжност, работно място и т.н. на злите хора, които са извършили тези престъпления.
 • Насоки за писане на есе за споделяне на опит

  Всички практикуващи се насърчават да пишат есета за споделяне на опит, с цел да допринесат за общата ни култивационна среда и да подпомогнат взаимното ни подобрение. Само по себе си писането на тези есета представлява процес на самоусъвършенстване.