За практикуващи

Споделяне на опит | Прозрения | Редакционни коментари и бележки | Есета с коментари от Учителя | Споделяне на опит от България

 • Да използваш всички възможности за разясняването на истината

  Започнах да практикувам Фалун Дафа през 2004 г. в Русия. Сега живея в Европа. Искам да споделя своя опит по отношение на вървенето напред за разясняване на истината на чиновници.
 • Редакторска бележка: Принципът на придържане към само една практика не трябва никога да бъде нарушаван

  След публикуването на статията „Не се превръщайте в демон, който подкопава Фа”, редакторите на „Минхуей” публикуваха друго предупреждение в статия, озаглавена „Спрете да се самоунищожавате и да погубвате другите; не позволявайте да бъдете използвани от тайни агенти”. Впоследствие получихме доклади, в които се казва, че някои практикуващи в континентален Китай се прекланят пред будистки образи (този път пред нещо, наречено Кун, и нещо, наречено Син), а някои са стигнали дори дотам да твърдят, че са се „просветлили”, че Учителят им е казал да намерят будистки майстор и други такива неща, опитвайки се да оправдаят това, което правят.
 • Моят опит в самоусъвършенстването във Фалун Дафа и отстраняването на привързаности

  Казвам се Керачка и съм на 59 години. Получих Фалун Дафа през 2010 г. До тогава бях „търсач“ на Истината в много и различни „духовни“ практики, в които давах много пари и време, но не разбирах за какво става дума. Когато открих Фалун Дафа изтрих „харддиска“ - нещата от преди в главата си. Не виждам почти нищо, но твърдо вярвам във Фалун Дафа и в Учителя.
 • Спрете влиянието на комунистическата партийна култура (3) - Спрете съревнованието

  Китайската комунистическа партия (ККП) насажда упадъчни идеологии в китайците от десетилетия, в които е на власт. Една от най-вредните ѝ доктрини е съревнованието.
 • Спрете влиянието на комунистическата партийна култура (2) – Следване на традиционната китайска култура

  Традиционната китайска култура насърчава преданост и състрадание. Според Шъдзин (Книга на песните), „Принципите на небесния закон са безкрайни в дълбочината си”. Тази забележка ни казва съвсем ясно, че трябва де се придържаме към нравствените принципи.
 • Спрете влиянието на комунистическата партийна култура (1) – За култивирането на Истинност

  В традиционната китайска култура истинността или честността се е разглеждала като много основна добродетел. Тя е една от петте главни добродетели, заедно с доброжелателството, благоприличието, коректността и мъдростта.
 • Някои мои мисли по темата „така е трябвало да стане“

  В есето си ще споделя своето виждането по няколко теми, като се надявам да е от полза и да помогне за взаимното ни подобрение като едно тяло.Тъй като понякога ни се случва да използваме или да чуем израза „така е трябвало да стане“, ще споделя моето разбиране по този въпрос. Осъзнавам, че ще го разгледам от ограничен брой гледни точки и виждането ми ще е ограничено от нивото на разбиране, до което съм достигнал в момента.Обикновено съм виждал да се използва този израз, когато вече сме изправени пред развоя на обстоятелствата и не можем да направим нищо, тоест направили сме поредица от грешни стъпки и сме изправени пред последствията. Всичко това може и да е неосъзнато. Но дали наистина „така е трябвало да стане“? Според мен, в този случай, който описвам, става въпрос за неразпознаване и приемане на подредбите на старите сили и дори скриване и оправдаване на собствените ни грешки.
 • С благодарност в сърцето

  Моята майка почина, когато бях на седем годинки. Трябваше много бързо да порасна и да се сблъскам сама с изпитанията в живота. На практика, изгубих и бащината морална подкрепа в живота си, тъй като баща ми се промени много от обстоятелствата в новия си брак.
 • Споделен опит

  За първи път срещнах наименованието Фалун Дафа преди четири години. В секция „Здраве“ на онлайн библиотека, попаднах на кратка публикация – медицинско изследване на кръвните клетки на практикуващ Фалун Дафа с многофункционален апарат MDI.
 • Съобщение относно дигиталните валути

  Към Дафа практикуващите във и извън Китай: Не трябва да инвестирате, да разпространявате или да търгувате с дигитална валута сред Дафа практикуващите и Дафа учениците; Дафа учениците не трябва да участват (в такива дейности); не трябва да се ангажирате (с такива дейности) в името на Учителя.
 • Излежаващ доживотна присъда открива вътрешна свобода с Фалун Дафа

  Тази статия разказва историята и култивационния опит на Костадин - затворник, който вече излежава 11-ата година от присъдата си в старозагорския затвор. Статията е написана за списание "Осем" - едно от най-престижните български списания. Тя ясно демонстрира силата на Фалун Дафа и емоционалните промени, свързани с избора да следваш принципите на Истинност, Доброта и Търпение. Тя отразява решимостта на човешкия дух да намери пътя към свободата, въпреки че е затворен зад решетките.
 • Какво трябва да знаят всички Дафа практикуващи

  (Minghui.org) Преследването на Фалун Гонг в континентален Китай продължава и Фа коригирането още не е приключило. За да не осигуряваме удобство за мониторинга и надзора на Китайската комунистическа партия, настояваме всички Дафа практикуващи да прекратят използването на WeChat, TencentQQ, iCloud, Skype и друг подобен софтуеър, независимо дали живеят в континентален Китай или други страни и региони по света.
 • Към съпрактикуващите изтърпяващи болестна карма

  Учителят споменава въпроса за болестната карма по време на своята лекция на Фалун Дафа конференцията за споделяне на опит в самоусъвършенстването, проведена във Вашингтон на 21 юни 2018 г. На практикуващите, които може би не са обърнали достатъчно внимание на този въпрос, бихме искали да припомним следното.
 • Използване на праведни мисли за справяне с намесата в електронната поща от агентите на ККП

  Тъй като злото губи почва все повече и повече, то става все по-отчаяно. В последните му усилия нищо не е прекалено срамно за вършене от страна на Китайската комунистическа партия. Наскоро някои хора извън Китай изпратиха огромни количества електронна поща, твърдейки, че някои практикуващи са шпиони. Те дори включиха домашните адреси на практикуващите, надявайки се, че този вид информация ще придаде доверие на лъжите и на провокативното съдържание на тези имейли. Тези неща бяха извършени от агенти на ККП.
 • Известие относно корекциите в континенталното издание на „Минхуей Уикли”

  Поради различни съображения, ние решихме да направим корекции, започвайки от тази седмица, на универсалното издание на континенталното издание на „Минхуей Уикли”. "Cosmopolitan Oasis", "Fellow Villagers" и "Supplement" са събрани заедно във вестник с четири страници и два листа. След корекцията стила на вестника ще бъде по-официален, което е подходящо за читателите на континента с гимназиално или висше образование. „Morning Chats”, което е подходящо за юноши, остава непроменено.