За практикуващи

Споделяне на опит | Прозрения | Редакционни коментари и бележки | Есета с коментари от Учителя | Споделяне на опит от България

 • Моето пътуване в самоусъвършенстването

  Преди да стана самоусъвършенстваща се във Фалун Дафа, често имах проблеми и винаги изглеждах уморена. След като се родиха децата ми близнаци, получих дерматит на ръцете и страдах от оток на тялото в продължение на много години.
 • Открих смисъла на живота си

  Роден съм през март 1999 г. и сега съм на 18 години.Получих и приех Дафа постепенно. Научих за него чрез майка си, която тогава учеше упражненията с друга практикуваща в парка на Замъка на Мери-сюр-Ойс. Този парк е много зелен и е приятно място за започване на такава практика.
 • Не работа, а самоусъвършенстване

  Казвам се Лей Уан и живея в Швеция. През 1991 г. се преместих от Пекин в Швеция. През 1994 г. участвах в 10-дневния семинар на Учителя Ли в Дзинан и тогава започнах пътешествието си в реалния живот. Успях да разбера истинското значение зад пристигането ми в Швеция. Шведският народ има много дълбока връзка с Дафа. През 1995 г. Учителят дойде в Швеция, разпространи Дафа и проведе семинари.
 • Опитът ми в самоусъвършенстването

  Казвам се Давиде, практикуващ от Италия на 23 години. Получих Фа през юни 2014 г., четейки ”Джуан Фалун”. Още от първата глава разбрах, че съм открил това, което съм търсел. Много от въпросите, над които размишлявах през изминалите години: Кой съм аз? Каква е моята цел? От къде съм дошъл? Каква е истината?, намираха отговор светкавично. Смисълът на живота вече не беше мистерия: Бях тук за да стана Дафа практикуващ.
 • Култивационен опит в работата за телевизия "Ню Тан Дайнъсти"

  Казвам се Ли Дзяо и получих Фа в края на 2001 г. в Германия. В началото винаги гледах навътре, дори за незначителни неща. Правех го изпълнена с щастие, тъй като се чувствах като най-щастливото същество в целия свят. Докато имам Дафа, нямам нужда от нищо друго.
 • Отхвърляне на отрицателни мисли

  Понякога е трудно да поддържам съзнанието си стабилно и необезпокоявано от отрицателни фактори. Мислите в съзнанието ми, че нещата не се движат напред, както искам. Усилието, което правя като самоусъвършенстващ се да спасявам хора, даващо малък резултат, трудността да достигам до хората и да спася повече същества в голям мащаб ми дават едно усещане, че не мога да завърша мисията си както трябва.
 • В самоусъвършенстването няма незначителни въпроси

  Получих Фа във Франция през месец ноември 2006 година. Самоусъвършенствайки се в продължение на единадесет години, изглежда съвсем наскоро разбрах как да поемам инициативата за собственото си усъвършенстване и през повечето време бях в пасивно състояние на самоусъвършенстване, слабо мотивирана да правя нещата. Всеки път, когато се появяха конфликти, нямах друг избор освен да погледна навътре, но го правех насила. Днес бих желала да споделя с вас част от моя опит в самоусъвършенстването.
 • Да се усъвършенстваш искрено

  Казвам се Давид и съм практикуващ от Испания, който получи Фа преди малко повече от четири години. Преди да започна да практикувам, страдах от ишиас и от остри болки в долната част на гърба. Това ми пречеше да спя повече от четири последователни часа през нощта.
 • Моят път в самоусъвършенстването

  Казвам се Соня Борозан и живея в Черна Гора. Започнах да практикувам Фалун Дафа през февруари 2016 г. От 2008 г. започнах да чета различни духовни учения. След това през 2013 г. ме обзе внезапно желание да посетя някои азиатски страни и да намеря майстор, който да ме напътства.
 • Размишление върху самоусъвършенстването ми

  Миналата година преживях най-големия си тест, откакто започнах да се усъвършенствам. Тестът изглеждаше много труден за преминаване и бях притиснат дo ръба на моя шиншин. Всичките ми привързаности бяха разтърсени. Препъвайки се, можех наистина да видя моите привързаности и ограничения. Все още има толкова много неща, които да науча и до които да се просветля.
 • "Шен Юн" ме научи как да се усъвършенствам

  И до днес си спомням деня, в който ни казаха, че ще правим "Шен Юн" в Женева, преди почти 10 години, и как почувствах, че Учителя ни молеше да го последваме. Подобно на древната история за човека, който срещнал един мъдрец на улицата и той го попитал дали вярва в Дао. Мъжът отговорил „да”. Тогава мъдрецът му казал да скочи в една бутилка. Мъжът не се замислил и за секунда и скочил. Тази история ме впечатли много, защото човекът не се е поколебал и за секунда.
 • Десет години в маршовия оркестър „Тиен Гуо“

  Започнах да свиря в маршовия оркестър „Тиен Гуо“ в Париж през месец декември 2006 година. По това време изпълнявахме само две песни: „Фалун Дафа Хао“ и “Фа Гуо Фа Хао“. Имахме само няколко репетиции месец по-рано, за да практикуваме маршируване и свирене заедно.
 • Съобщение

  Преди няколко дни ръководител на проект в американския „Епок Таймс“ с името Ян и редактор на име Джейд са писали до Дафа учениците в Китай. Те са разпитвали за местата за производство на материали за Минхуей, като например в кои области се намират, в кои градове, броят им, колко хора участват в производството и разпространението, какво се произвежда (например седмичникът "Минхуей") и в какви обеми. Те загатват, че тази информация е необходима.
 • Бележка

  Усъвършенстването във Фалун Дафа набляга на повишаването на шиншин и разясняването на истината със солидно усилие. Въпреки това някои хора постоянно предизвикват вътрешни смущения.
 • 18 години преследване: Напредвайте към Съвършенство чрез култивация в периода на Фа коригирането

  Култивацията в периода на Фа (закона и принципите на Вселената) коригирането се отнася до самоусъвършенстването в Дафа по време на процеса, при който Фа коригира Небето и Земята.