За практикуващи

Споделяне на опит | Прозрения | Редакционни коментари и бележки | Есета с коментари от Учителя | Споделяне на опит от България

 • Страшно бъдеще очаква общество без нравствени ограничения

  Общество, което няма нравствени ограничения, го очаква страшна перспектива! Хората не мислят за това, че служат на другите и най-напред мислят за себе си. Те не се спират пред нищо, за да преуспеят в живота и правят това за сметка на другите.
 • Примката на Закона се стяга, все повече преследващи получават кармична отплата

  Вселената ще възнагради за действията им тези, които са в хармония с принципите, докато действия като избиване, мъчения и убийства на хора ще срещнат съответното наказание. Казано с други думи, добрите дела ще бъдат възнаградени с добро, а за злите дела ще има отплата.
 • За какво се усъвършенстваме

  Ние сме длъжни да отхвърляме плановете на старите сили, анализирайки всяка своя мисъл, проверявайки дали действително се намираме на позицията на Закона, проверявайки дали не проявяваме егоизъм и своето „Аз”, дали в постъпките и мислите си изхождаме от ситуацията на Коригиране от Закона.
 • Благодарни на Учителя за великото му милосърдие

  Толкова години стоях на входа на Фалун Дафа и изтървах толкова драгоценно време. Учителят не ме обвини в лошата ми способност за разбиране. Вместо това, Учителят се отнесе към мен с огромно търпение и излекува всичките ми болести след като изчетох първите десет страници на Джуан Фалун.
 • Да направим живота си безкористен

  Фа принадлежи на всички живи същества във Вселената, а не на едно. Безграничността на Закона и неограниченото милосърдие създават безкористния живот в новата Вселена. Нека да коригираме нашите пропуски, да се усъвършенстваме и да станем безкористни в живота си!
 • Да реализираш своята отговорност

  Върху Дафа учениците лежи голяма отговорност и мисия, макар те да съществуват в света на хората, но целта на съществуването им се състои в това да носят отговорността и мисията на утвърждаване на Закона и спасяване на живите същества. Всяко дело, което изпълняваме, има отношение към тази наша отговорност и мисия.
 • Старателно да изучаваме Закона, отхвърляйки всички представи

  Повторих наизуст «Джуан Фалун» два пъти за шест месеца и ми се струваше, че изучавайки наизуст можеш да разбереш Закона по-добре, отколкото когато просто четеш, и че методът за изучаване на Закона по пътя на научаването наизуст е по-основателен, но сега разбирам, че разликата не е в самия метод, а в степента на старанието ни при изучаването на Фа.
 • Не си създавайте привързаност към личното разбиране

  Независимо колко високо ниво е достигнал практикуващият, той може да види проявлението само на своето ниво. Някое разбиране на определено ниво може да бъде правилно, но ако се привържем към това разбиране, няма да успеем да се изкачим по-нагоре.
 • Лъжите на ККП за икономическия разцвет на Китай

  Някои хора в Китай казват, че не искат да излизат от редиците на партията, тъй като живеят добре и икономиката процъфтява. Неотдавна, занимавайки се с разясняване на истинското положение, се сблъсках с подобни изказвания. По-долу привеждам информация, която помага да се промени тази представа.
 • Да реализираш своята отговорност

  Върху Дафа учениците лежи голяма отговорност и мисия, макар те да съществуват в света на хората, но целта на съществуването им се състои в това да носят отговорността и мисията на утвърждаване на Закона и спасяване на живите същества. Всяко дело, което изпълняваме, има отношение към тази наша отговорност и мисия.
 • Моето разбиране за изпълняването на упражненията

  В последно време често чувам практикуващите около мен да говорят, че не изпълняват упражненията всеки ден и мисля, че това е проява на безотговорност в хода на тяхното самоусъвършенстване. Учителят ясно казва в Джуан Фалун: „Фалун Дафа представлява метод за усъвършенстване на душата и тялото, затова имаме и упражнения”.
 • За философията на борбата на комунистическата партия на Китай

  Китайската комунистическа партия (ККП), е зъл призрак, който е срещу Небето, Земята и Вселената. Партийната култура напълно показва злобната същност на ККП, която „промива мозъците” на китайците без прекъсване повече от 50 години и изражда моралните стандарти.
 • Спомняйки си дните с Учителя

  Бях щастлив да слушам курса с лекции за Фалун Дафа, проведен от Учителя, който започна на 20 август 1994 г. в град Янцзи. На тези лекции станах свидетел на чудесата на Дафа. И макар през последните 10 години да съм преживял много несгоди, бях верен на Учителя и Дафа, и никога не се отклонявах.
 • Учителят спаси живота му

  Посетих мой стар колега, който току-що беше изписан от болницата и беше сериозно болен. Беше прикован към леглото и до него имаше огромно количество различни лекарства. Над него се намираше бутилка с кислород за критичен случай. Не можеше нито да яде, нито да пие. Беше прекалено слаб, за да говори и тялото му приличаше на скелет. Със сълзи на очите ми каза, че умира.
 • В няколко думи: Контролирайки речта си, трябва да усъвършенстваме сърцето си

  Ако контролираме речта само заради контрола, то това е прекалено повърхностно нещо и не решава проблема. Само ако приложиш усилия в изучаването на Закона, усъвършенствайки себе си непрекъснато, отстранявайки всички човешки привързаности, само тогава ще можеш да достигнеш истински контрол.