За практикуващи

Споделяне на опит | Прозрения | Редакционни коментари и бележки | Есета с коментари от Учителя | Споделяне на опит от България

 • Само със спокойно сърце може да се изучава добре Закона

  Практикуващите са длъжни да правят всичко в съответствие със Закона и да обръщат внимание на Шиншинг. Различните нива имат различни Закони и Законът на различните нива има различни изисквания. И все пак, колко далеч можете да се придвижите?
 • Усъвършенстване на речта и съзнанието

  Ние сме длъжни да знаем какво да говорим с мярка и какво да не говорим в съответствие със Закона. Ние не бива да се намесваме в усъвършестването на практикуващи или да причиняваме каквото и да било отрицателно влияние на обществото.
 • Отстраняване на привързаността към самоутвърждаване

  Учителят казва: «Законът може да преодолее всички привързаности. Законът може да победи всяка ерес. Законът може да разобличи всяка лъжа. Законът може да укрепи праведните мисли.»
 • Някои мисли за отсъствието на състояние на усърдно придвижване напред

  Ние се занимаваме с утвърждаването на Фа. Като Дафа практикуващи от периода на Коригирането от Закона, сме длъжни да потвърждаваме Закона и да демонстрираме на светските хора красотата на Дафа.
 • Урок от търсенето в себе си

  Човешките чувства не могат да изчезнат от самосебе си, те трябва да бъдат отстранени стъпка след стъпка в усъвършенстването. Да спреш в усъвършенстването означава за позволиш на злото да ги усили и да създаде огромни бедствия.
 • Щастливи спомени от Дафа конференцията в Пекин през 1996 г.

  Правейки всяка крачка, винаги чувствам грижата на Учителя. Всеки път, когато пред мен изникват трудности или опасност, винаги си спомням различни моменти от срещата с Учителя и чувствам как веднага се изпълвам с огромна сила.
 • Видях златното сияние на «Джуан Фалун»

  Един ден взех книгата, седнах на масата и се разплаках горчиво, и тогава видях, че «Джуан Фалун» започна да изпуска златисти лъчи, аз отново я отворих и открих, че знам всички написани в нея йероглифи. От този момент, до днес, вярата ми в Учителя и Закона е твърда и непоколебима.
 • Приказка в приказката

  Само Дафа учениците могат свободно да влязат в това пространство, но нито един друг живот на каквото и ниво да е, не може да влезе тук. Сега се запознаваме само с учениците, които са около нас, но когато попаднем в това пространство ще открием, че ние много добре се познаваме с всички ученици, които са над сто милиона.
 • Лястовиците, които слушат свещена музика

  Причината, поради която сме дошли в този свят, не е, за да бъдем хора, а за да се върнем към своята истинска природа, истинското Аз. Преминали сме поколения през поколения и безброй прераждания, за да присъстваме на историческата сцена в настоящия момент.
 • Двама ученици – две огледала

  Попитах се: „Ти се усъвършенстваш в „Истина-Доброта-Търпение” толкова дълго, можеш ли без срам да кажеш на Учителя, че можеш да постъпваш във всяка ситуация в съответствие с тези три принципа?”
 • Обикновен пример на „без пропуск”

  Винаги, когато видим недостатъци и привързаности на други практикуващи, трябва любезно да ги посочим, да се хармонизираме заедно и да си предоставим взаимна подкрепа. Не би трябвало да се оплакваме, да се обвиняваме или да сме безразлични.
 • Дафа ми даде втори живот

  Само Дафа и нашият най-милосърден Учител могат действително да ни спасят и да ни помогнат да излезем от този океан от страдание. Учителят ни каза: „Ако аз не мога да те спася, никой не може да те спаси” Джуан Фалун.
 • Страшно бъдеще очаква общество без нравствени ограничения

  Общество, което няма нравствени ограничения, го очаква страшна перспектива! Хората не мислят за това, че служат на другите и най-напред мислят за себе си. Те не се спират пред нищо, за да преуспеят в живота и правят това за сметка на другите.
 • Примката на Закона се стяга, все повече преследващи получават кармична отплата

  Вселената ще възнагради за действията им тези, които са в хармония с принципите, докато действия като избиване, мъчения и убийства на хора ще срещнат съответното наказание. Казано с други думи, добрите дела ще бъдат възнаградени с добро, а за злите дела ще има отплата.
 • За какво се усъвършенстваме

  Ние сме длъжни да отхвърляме плановете на старите сили, анализирайки всяка своя мисъл, проверявайки дали действително се намираме на позицията на Закона, проверявайки дали не проявяваме егоизъм и своето „Аз”, дали в постъпките и мислите си изхождаме от ситуацията на Коригиране от Закона.