За практикуващи

Споделяне на опит | Прозрения | Редакционни коментари и бележки | Есета с коментари от Учителя | Споделяне на опит от България

 • Редакторска бележка: Есенции и график за изпращане на праведни мисли по света

  Изпращането на праведни мисли е едно от трите неща, които Учителя изисква от нас. То е много важно и всеки Дафа практикуващ от периода на Фа-коригирането трябва да се справя добре в това отношение. От много време и поради различни причини обаче практикуващите в някои райони на континентален Китай не са видели писанията на Учителя за изпращането на праведни мисли и съответните статии от редакторите на „Минхуей”. Поради това те все още не са разбрали правилно часовете и най-важните неща за изпращане на праведни мисли.
 • Редакторска бележка: Събирането на средства сред Дафа учениците е акт на подкопаване на Фа

  Наскоро в Пекин и Тиендзин се случи следното явление: няколко практикуващи бяха много активни в събирането на средства и твърдяха или вярваха, че предоставят финансиране за практикуващи извън Китай, за да разясняват истината. Това е акт, който сериозно подкопава Фа – самоусъвършенстването в Дафа строго забранява събирането на средства. През последните пет години всички дейности на Дафа практикуващите по света за разясняване на истината и популяризиране на Дафа бяха финансирани от Дафа практикуващи, които отделяха каквото могат при трудни обстоятелства, в рамките на своите индивидуални способности.
 • Редакторска бележка: Изоставете привързаностите към самоизтъкване и натрапване; Само чрез солидно самоусъвършенстване можем да направим прогрес

  Скоро след като прочетоха „Преподаване на Фа на Великден, на Фа-Конференцията в Ню Йорк, 2004 г.”, няколко практикуващи от провинция Хънан, Китай - вместо изпитвайки милосърдното и упорито спасение на Учителя, да се просветлят до неотложността и важността на разясняването на истината – развиха неразумни мисли и налудничави думи, които възпрепятстват техния прогрес в култивацията и вредят на други практикуващи.
 • Намиране на вътрешен мир чрез култивиране във Фалун Гонг

  Преди много години, след едно хаотично лято, Марита най-накрая успява да седне в градината си и да се наслади на красивата гледка на малкото селце в долината. Съпругът ѝ е реорганизирал градината и енаправил голяма бъркотия.
 • Към практикуващите в континентален Китай, чиито материали не са били приети

  Уебсайтът „Минхуей” се нуждае от материали от всеки практикуващ от континента. Независимо дали статиите имат за цел да изобличат преследването, да документират праведни мисли и действия, да докладват за напредъка на Фа-коригирането, да споделят опит или да обменят разбирания за принципите на Фа, те са ценните съкровища на Дафа практикуващите. Те ще бъдат публикувани веднага щом бъдат редактирани, за да задушат злото, да окуражат останалите практикуващи, да помогнат на света да научи фактите и да запишат тази специална глава от историята.
 • Писмо до Дафа практикуващ от неговото кралство в друго измерение

  Аз се усъвършенствам във Фалун Дафа повече от 20 години и постепенно достигам състояние на просветление. Моите мисли са свързани с моите тела в други измерения, което означава, че мога да пътувам в различни времена и пространства. Ще ви разкажа какво видях, когато пътувах в свят от друго измерение.
 • Паралели със самоусъвършенстването в детската приказка „Снежната кралица”

  В родната ми страна Русия детската приказка „Снежаната кралица” на датския автор Ханс Кристиан Андерсен се счита за класика. Разбира се заради цензурата, наложена от комунистическото правителство, във версията, която четяхме в Съветския съюз, всички религиозни елементи и цитати бяха премахнати.
 • Редакторска бележка: Относно така наречената „Десета лекция”

  Oт края на 2000 г. в континентален Китай започна да се разпространява една малка книжка. Онези, които я разпространяваха, я наричаха „Десета лекция” от „Джуан Фалун”. Тази книжка идва от злите хора в „Управление 6-10” и всички онези, които я разпространяват, подкопават Дафа.
 • Редакторска бележка: Въз основа на самоусъвършенстването в периода на Фа коригирането защитете постоянната работа на местата за материали* и точките за достъп до Интернет в континентален Китай

  При специалните обстоятелства, при които Дафа и Дафа практикуващите са преследвани, местата за материали и точките за достъп до Интернет в континентален Китай са създадени, управлявани и пазени от Дафа практикуващи по тяхна собствена инициатива на различни места, въз основа на разбирането за Фа коригирането.
 • Съобщение: Призив за статии, посветени на темата „Свидетелстване в полза на историята”

  Всяка статия, публикувана на „Minghui.org”, отразява ценни исторически събития. Заедно те образуват важна картина, която документира великата история на Фа-коригирането.В тези картини виждаме прекрасното разпространение на Дафа в Китай и в чужбина. Виждаме могъщата добродетел на Дафа, докато понася преследването и остава неразрушим. Също така виждаме смелите дела на практикуващите, когато остават силни и непоколебими, за да спасяват съзнателните същества.
 • Редакторска бележка: За отношенията между половете и въпроса за брака

  Всички Дафа практикуващи знаят, че тъй като днешните хора се носят по течението в големия багрилен казан на модерното общество, техният стандарт на мислене се е отклонил от стандарта, който боговете отдавна са установили за човешките същества. Така че ако човек иска да се усъвършенства, Учителят първо трябва да премахне името на този човек от ада. След това човекът може да започне да се държи като човешко същество по почтен и достоен начин, основаващ се на стандарта, който боговете са установили за човешките същества.
 • Редакторска бележка: Издаването на списъци с имена

  В някои райони на континентален Китай са се появили някакви формуляри. В тях се казва, че всеки трябва да ги попълни и са озаглавени „Фактите за преследването на практикуващите Фалун Гонг.” В тях има място за вписване на име, пол, възраст, образование, професия, адрес и история на преследване. Твърди се, че това се изисква от някой по-висшестоящ, и че след като бъде попълнена ще бъде доставена на този по-висшестоящ, предадена нагоре слой по слой, докато не бъде предадена лично на „най-висшестоящия”.
 • Съобщение за нова книга: „Хон Ин IV“ беше издадена на английски език

  На 18 януари 2018 г. преводът на английски език на най-новата книга от учителя Ли Хонгджъ,„ Хон Ин IV“, беше публикуван на сайта на Фалун Дафа
 • Да ценим високо възможността си и да извървим пътищата си праведно

  Понастоящем, тъй като Фа коригирането се доближава до успеха всеки ден, как всеки човек извървява оставащия му път е пряко свързано с неговото бъдеще.
 • Бъдете с ясно съзнание

  Напоследък в град Чънду и в други части на Китай, някои хора се представят за Учителя и разпространяват някои теории, които изглеждат правилни, но всъщност са погрешни, за да мамят хората.