Редакционни коментари и бележки

 • Фалун Дафа бюлетин: Да окажем съпротива на разпространението на фалшивия Джингуин със собственото си поведение

  Напоследък няколко фалшиви Джингуина (статии, които не са написани от Майстор Ли) бяха последователно пуснати в обръщение в континентален Китай. Болшинството практикуващи са в състояние да ги разпознаят и да им се противопоставят, като следват принципа „да приемат Фа за учител”. Те изиграха положителна роля в укрепването на Дафа и стабилизирането на настоящата ситуация в Китай.
 • 18 години преследване: Отговор на сърдечните пожелания на Дафа практикуващите в Северна Америка

  Новите практикуващи Фалун Гонг в Северна Америка се чувстват насърчени, откакто Учителят се премести в Съединените Щати. Практикуващите са загрижени за нашия състрадателен Майстор, който винаги мисли за съзнателните същества, а не за себе си.
 • 18 години преследване: Обстановка

  Дафа е приет навсякъде. Хората по света с предопределени връзки имат удоволствието да получат Фа. Те са на път към нов живот, след като оберат плодовете от огромните физически и умствени подобрения. Пробивите в нивата и измеренията са по-бързи, отколкото можем да си представим.
 • 18 години преследване: Призив за събуждане

  Дафа на вселената е предаден в човешкия свят и постепенно пробива през обвивката на невежеството и алчността на човечеството. Хората, които все още имат доброта и просветлително качество, са усетили огромната добродетел на Дафа, постепенно осъзнавайки истинския смисъл на това да бъдеш човешко същество, да започнеш да се самоусъвършенстваш следвайки всеобхватните принципи на Дафа: Истинност – Доброта – Търпение.
 • 18 години преследване: Истината остава завинаги

  След събитията в Тиендзин и на площада Джонанхай, средата за самоусъвършенстване във Фалун Гонг в Китай се променя с всеки изминал ден. Това привлече международно внимание. Новата тежка ситуация се превърна в безмилостно изпитание по пътя на издигането на всеки истински ученик към високи нива.
 • Отправна точка

  Някои ситуации възникват при стечение на обстоятелствата с различни хора и в различни региони. Това се случва на Дафа практикуващите, за да могат да разпознаят нещата, да се усъвършенстват във Фа, да се научат да възприемат култивацията като отправна точка винаги, когато попаднат в дадена ситуация, и да се асимилират с Дафа, за да спасяват повече хора, вместо да се оставят да бъдат повлиявани от човешки привързаности.
 • Съобщение относно осъждането на Дзян Дзъмин

  Относно практикуващи, докладващи за престъпленията на Дзян Дзъмин, чиято идентичност никога не е била излагана - не включвайте своите лични данни. Можете да използвате псевдоним.
 • Съобщение относно подаването на молби на ученици за танцувалната програма на Академията по изкуствата "Фейтиен"

  Танцувалната програма на Академията на изкуствата "Фейтиен" обявява, чезапочва да приема заявления на нови ученици. Кандидатите трябва да са ФалунДафа практикуващи или да са от семейство на практикуващи. Желаещи, коитопланират да станат Фалун Дафа практикуващи също ще бъдат взети под внимание.
 • Не си създавайте сами изпитания

  Искайки да се присъединят към компанията за сценични изкуства "Шен Юн", някои практикуващи са отишли при вокалистите на "Шен Юн", за да се учат да пеят. Някои дори са спрели да правят нещата, които Дафа учениците се предполага да правят, и са се концентрирали единствено в обучението си как да пеят.
 • Съобщение относно заявленията за кандидатстване в музикалната програма на Академията за изкуства „Фейтиен“ и Музикалния отдел в колеж „Фейтиен“

  Музикалната програма на Академията за изкуства „Фей Тиан“ и Музикалния отдел на колежа „Фей Тиан“ приемат заявления за кандидатстване.
 • Съобщение от Фалун Дафа асоциацията на Канада относно Ейми Джао

  Ейми Джао (китайско име Джао Дуан) е на 33 години, в момента живее в Торонто, Канада. По-рано тя взаимодействаше с Фалун Дафа практикуващите, но след това оповести „преминаването си към други религии“. В допълнение на това тя написа и сподели в социалните медии голям обем съдържание, което изопачава Фалун Дафа и води до сериозни последствия.
 • Подсилване на изпращането на праведни мисли

  Фа коригирането е към своя край, ситуацията в човешкото общество отразява цялостния прогрес на фа-коригирането във вселената и злите същества вече са изчистени, останали са малко. Въпреки това дори само малкото останали зли същества ще продължават да правят всичко възможно да се намесват в спасяването на хората.
 • Допълнително напомняне

  През годините Учителят многократно е говорил за забрана за набиране на средства, но това явление възниква отново от време на време сред практикуващите. Един скорошен пример касае случаят за създаването на университет, управляван от практикуващи, във връзка с който много богати практикуващи в Китай са били търсени и молени за финансова подкрепа.
 • Допълнително изявление по повод разпространяването на рекламни материали (с коментар от Учителя)

  Офисът на Шен Юн направи изявление, за да обърне внимание на някои неща по време на разпространяването на рекламни материали по сградите и предприемането на подобни опити за промоции. Това е допълнително изявление и се надаваме то да бъде взето под внимание в различните райони.По време на раздаването на рекламни брошури се натъкнахме на следните крайности:- С цел да побързат и да спасят повече хора, някои практикуващи са изисквали от другите да не ядат, да не пият или да не ходят до тоалетната.
 • Изнасянето извън Китай на видео записи на представления на "Шен Юн" е строго забранено

  За да се постигне желания ефект, извън Китай представленията на Шен Юн могат да бъдат гледани само на живо без да се предоставят видео записи. Има дискове с видеозаписи на представленията на Шен Юн, които са предоставени само за континентален Китай,