Редакционни коментари и бележки

 • Редакторска бележка: Относно събирането на информация за сираци

  Това е глобален призив към Дафа практикуващите и техните семейства и приятели. Започвайки от датата на публикуване на настоящото известие, моля, помогнете ни като ни предоставите подробна информация за сираците на Дафа практикуващи, които са били убити по време на преследването в Китай, така че усилията за спасяването им да могат да бъдат по-ефективни извън Китай.
 • Редакторска бележка: Издаването на списъци с имена

  В някои райони на континентален Китай са се появили някакви формуляри. В тях се казва, че всеки трябва да ги попълни и са озаглавени „Фактите за преследването на практикуващите Фалун Гонг.” В тях има място за вписване на име, пол, възраст, образование, професия, адрес и история на преследване. Твърди се, че това се изисква от някой по-висшестоящ, и че след като бъде попълнена ще бъде доставена на този по-висшестоящ, предадена нагоре слой по слой, докато не бъде предадена лично на „най-висшестоящия”.
 • Съобщение за нова книга: „Хон Ин IV“ беше издадена на английски език

  На 18 януари 2018 г. преводът на английски език на най-новата книга от учителя Ли Хонгджъ,„ Хон Ин IV“, беше публикуван на сайта на Фалун Дафа
 • Да ценим високо възможността си и да извървим пътищата си праведно

  Понастоящем, тъй като Фа коригирането се доближава до успеха всеки ден, как всеки човек извървява оставащия му път е пряко свързано с неговото бъдеще.
 • Относно използването на таймер за изпращането на праведни мисли

  Практикуващите имаха онлайн дискусия относно използването на таймер за изпращането на праведни мисли. Един от тях каза, че някои практикуващи имат звуков файл в своите „MP3” или „MP4” плейъри, наречен „Музика за изпращане на праведни мисли”, който съдържа мелодията на „Пуду” с интервали от 5 минути, така че да може да се използва, за да напомни на практикуващите за времето за смяна на жестовете с ръце при изпращането на праведни мисли.
 • Необходима е спешна координация на материалите идващи от Континентален Китай

  Редакционният съвет на „Минхуей” напоследък получава писма от континенталната част и е забелязал, че някои практикуващи от континенталната част също така са изпратили копия от подробните писма до международни организации за защита на човешките права. Сигурността беше проблем през последните четири години и се надяваме, че практикуващите в точките за достъп до Интернет могат да направят незабавна корекция. Най-добре би било да се избегнат такива очевидни пропуски в безопасността и да се следва принципа на безопасност, приет от информационната мрежа на „Минхуей” – еднопосочна комуникация.
 • Редакторска бележка: Глобалното мероприятие за интензивно изпращане на праведни мисли приключва

  Глобалното мероприятие за интензивно изпращане на праведни мисли може да приключи сега, така че по отношение на ежедневното изпращане на праведни мисли, моля, направете справка с начина, по който беше правено преди октомври. Дафа практикуващите извън и във Китай ще продължат да се възползват добре от този период от време, за да се справят добре с трите неща: изучаване на Фа, разясняване на истината и изпращане на праведни мисли. Ежедневните дейности на чуждестранните практикуващи за изпращане на праведни мисли около различните китайски консулства и разясняването на истината ще продължат по организиран начин, докато преследването приключи.
 • Правилно събиране и съхраняване на доказателства

  Към всички Дафа практикуващи в континентален Китай: Моля, обърнете внимание на събирането на видовете веществени доказателства, изброени по-долу:1. През годините от май 1992 г., когато Учителят започна да разпространява Фа, ние събираме всички веществени доказателства от медиите в континентален Китай, които съдържат слухове и клевети и са повдигали фалшиви обвинения срещу Учителя, Дафа и Дафа практикуващите, включително писмени материали, аудио и видео материали, книги, снимки и др.
 • Редакторска бележка: Сложете край на всички вредни актове за събиране на пари от Дафа учениците

  Наскоро в град Дзямусъ и в други райони на континентален Китай някои Дафа практикуващи са получили известие за събиране на пари от учениците на Дафа. Хората, които са разпространили това, карат хората да депозират пари в някаква конкретна сметка, която ще бъде изпратена на Учителя в САЩ и т.н. Вече има няколко практикуващи, които не са изучавали Фа добре и са били измамени от това. Така че с настоящото заявяваме: Това е акт, който сериозно вреди на Дафа; Учителят никога не е искал и никога няма да поиска дори стотинка от Дафа практикуващите; всяко такова действие на събиране на пари от Дафа практикуващи е строго забранено от Дафа; всеки, който инициира или съдейства в събирането на пари в името на Дафа практикуващите или на Дафа Асоциацията и т.н., върши лоши дела, които увреждат Дафа и се намесва на Дафа практикуващите като представител на демоните.
 • Редакторска бележка: Изобличете злите хора

  Всеки път, когато Дафа практикуващ в континентален Китай е преследван до смърт в лагерите за принудителен труд, класовете за промиване на мозъци и т.н., ние, всички останали Дафа практикуващи, бързо ще изобличим тези зли хора, които пряко са заговорничели и са дали заповеди за преследването, както и онези, които пряко са участвали в преследването. Ние ще документираме и публикуваме пред света личната информация като имена, пол, възраст, длъжност, работно място и т.н. на злите хора, които са извършили тези престъпления.
 • Насоки за писане на есе за споделяне на опит

  Всички практикуващи се насърчават да пишат есета за споделяне на опит, с цел да допринесат за общата ни култивационна среда и да подпомогнат взаимното ни подобрение. Само по себе си писането на тези есета представлява процес на самоусъвършенстване.
 • Изправени пред финалните обезумели усилия на злото с праведни мисли

  Понастоящем злите същества са насред своите последни усилия и в човешкото измерение злите същества в определени райони действат доста необуздано и жестоко. Дзян дори планира да направи посещение в района на Северна Америка през втората половина на октомври, където има концентрация на чуждестранни Дафа практикуващи. Това е предизвикало сериозни мисли в много практикуващи и много Дафа ученици започнаха да действат, за да разясняват истината и да изпращат праведни мисли, като използват чисти праведни мисли, за да прочистят злото, което манипулира хората по света. Но някои практикуващи, които не са изучавали Фа задълбочено, нямат достатъчно силни праведни мисли, когато се сблъскат с трудности.
 • Към съпрактикуващите (07 септември 2002 г.)

  Разясняването на истината на множеството китайци, които са били затрупани с лъжи, е от първостепенно значение Всички ние, Дафа практикуващите, положихме много усилия да разясним фактите пред света през последните три години и положихме добра основа за широкомащабните усилия за разясняване на истината през последните две години. Дафа практикуващите стават все по-зрели, все по-рационални и все повече осъзнават как да правят нещата.
 • Съобщение: Покана за представяне на материали по случай Световния ден на Фалун Дафа 2018

  Наближава деветнадесетият Световен ден на Фалун Дафа. Редакционният съвет на „Минхуей” призовава за представяне на материали от всякакъв вид, за да отпразнуваме и отбележим този важен повод. Фалун Дафа, древна практика от Буда школата, е била представена публично за първи път на 13 май 1992 г. Заради ползите за здравето и положителното си въздействие върху моралните ценности, практиката бързо се разпространява от уста на уста, достигайки до милиони семейства и привличайки около 100 милиона души.
 • Отговорът на редакторите на „Минхуей” на предложението на практикуващите относно изпращането на праведни мисли

  С наближаването на посещението на китайския диктатор в Съединените Щати (около 22-25 октомври 2002 г. пекинско време), ние започнахме да получаваме писма от практикуващи от Китай и извън него. Тези писма изискват от редакторите на „Clearwisdom” да изпратят известие възможно най-бързо, така че Дафа практикуващите по цял свят да могат да започнат да изпращат праведни мисли в определени часове точно сега, като напълно изчистват пространствените полета, които злото заема в момента и където ще отиде, така че злото да бъде дезинтегрирано.