Есета с коментари от Учителя

 • Не бъдете егоистични и не привличайте демони към нас

  (Clearwisdom.net) През последните години от желание за разясняване на фактите някои ученици извън Китай са създали сайтове и форуми в интернет, предназначени за обикновените хора или са регистрирали организации в обикновеното общество. Първоначалното им намерение беше да разясняват фактите и да спасяват хора, използвайки средствата на обикновените хора. Но много пъти, тъй като не могат да положат усилия да вървят по този път правилно през цялото време, действителният резултат бе далеч от спасяване на хора.
 • Изучавайте Фа добре и отказването от привързаности не е трудно

  Тази статия е много добре написана. Онези ученици, които все още не са ясно с съзнание за методите, които Дафа учениците използват, за да утвърждават Фа и спасяват всички същества, би трябвало да прочетат тази статия.
 • Единствено думите и гласът на Учителя могат да бъдат използвани в аудио записите на Дафа лекции

  (Clearwisdom.net) Някои хора извън Китай правят и разпространяват електронни книги, в които записаното съдържание на ръкописите на Учителя се чете от женски глас. Много практикуващи от цял свят са закупили електронните книги, което е абсолютно неправилно.
 • Дали хвърлянето на пръчици триграми пред изображението на Учителя наистина се равнява на молба за напътствие?

  оследният път, когато бях в Тайван, съпрактикуващи ми казаха, че някои практикуващи в Тайван планират да говорят с други съпрактикуващи за някои неща с нелеп смисъл и неясен произход.
 • Елиминирайте демоничната природа

  Преди време поддържах следната нагласа. Докато не следвах злото и бях в състояние да търпя него и лошите му действия, това беше добре. Стига да се придържах към праведното, не трябваше да съм загрижен за злото. Това ограничено разбиране беше отразено и в собственото ми самоусъвършенстване и моето разбиране за процеса на Фа-коригирането и ситуацията в Китай.
 • Във възхвала на Учителя и Дафа

  По-долу са изложени някои от моите разбирания в хода на Фа-коригирането и изучаването лекциите на Учителя. Аз просто исках да ги споделя с другите практикуващи.
 • Изучавайте Фа добре и се освободете от намесата

  Винаги има хора, които пораждат смущения и объркват нещата, намесвайки се на другите ученици. Без значение кои сте, просто искрено се съсредоточете в самоусъвършенстването и направете всичко възможно да разяснявате фактите, като по този начин позволите на своите действия да говорят сами за себе си.
 • Не забравяйте самоусъвършенстването в периода на Фа-коригирането, докато унищожавате злото

  С напредването на Фа-коригирането в статията си "Праведните мисли на Дафа практикуващите са силни" Учителят ни казва, че "всъщност някои практикуващи и същества в различни сфери, които са способни да използват свръхестествените си способности в различни измерения, използват своите свръхестествени способности и сила на Гонг, за да участват в елиминирането на злите същества, които вредят на Дафа" и че "просто способностите не се проявяват в повърхностното измерение, ето защо те смятат, че нямат свръхестествени способности.
 • Опасно явление, което призовава за нашето внимание

  Тази статия е написана добре и разбирането, което изразява, е дори още по-добро. Някои ученици наистина не смятат изучаването на Фа за нещо важно и често разглеждат ситуациите, възникващи сред Дафа практикуващите, с мисленето на обикновени хора; и това не се ограничава само до сляпото възхищение от определени хора.
 • Коментар на Учителя за статия на Дафа ученик

  Добре казано. Пътят на самоусъвършенстването на всеки човек е различен, начинът, по който всеки от учениците утвърждава Фа, е различен, общественият им статус е различен, техните професии са различни и околната им среда е различна, но въпреки това всички те могат да се самоусъвършенстват.
 • Бъдете с ясно съзнание

  Ако вие, като ученик [на Дафа], не следвате изискванията на Учителя, това определено не е нещо незначително. Старите сили са аранжирали за всички Дафа ученици комплекс от техните неща, така че ако Дафа ученик не следва изискванията на Учителя, тогава ученикът би трябвало да следва аранжировките на старите сили.
 • С няколко думи: Добри хора и коментарите на Учителя "Също в няколко думи"

  Учителят винаги е изисквал от нас да станем добри хора според стандартите на Фа, вместо просто добри хора в очите на обикновените хора - хора, които винаги са съгласни с другите.