Споделяне на опит от България

 • Как Дафа практикуващите спасяват съзнателни същества

  Бих искал да споделя разбирането си за това как Дафа практикуващите спасяват съзнателни същества. Неотдавна четох едно есе за споделяне на опит на сайта Минхуей, в което практикуващият казва, че много Дафа практикуващи не са усъвършенствали речта си в отношение на това, че казват, че са спасили съзнателни същества, и че само Учителят е този, който спасява съзнателните същества, а не Дафа практикуващите.
 • Предстои ми още много работа в самоусъвършенстването

  Привет, Учителю, привет, приятели практикуващи!Аз съм на 66 години и практикувам от три години и половина. Писането на това мое есе се случи точно на Коледа, а тогава човек си прави равносметка на цялата изтекла година. Аз също реших да го направя чрез това есе.
 • Елиминиране на привързаности

  Тема на есето е Вярата ми в ДАФА и дългосрочни привързаности, превърнали се в мисловна карма. Винаги, преди да срещна Дафа, аз си спомням, че моят помощен дух ми задаваше въпроса какво имам да правя в този свят, но винаги стигах до простичък отговор и това не ми беше достатъчно. Един ден мой приятел ми каза, че е попаднал на път за самоусъвършенстване, чиито принципи са Истинност-Доброта-Търпение.
 • Пътят на прозрението

  Един ден, без повод или видима причина, като падащ метеорит в съзнанието ми се появи мисълта “що за самоусъвършенстване съм правила до сега?!”. Ударът беше толкова силен, че за секунди промених отношението си и разбирането си за Фалун Дафа и същевременно Учителят ми показа фундаментален проблем в моята култивация – липсата на пълно асимилиране с Фа.
 • Осъзнах важността да критикувам не само без привързаности, но и конструктивно

  Искам да ви разкажа три истории от опита си в самоусъвършенстването. И трите оставиха силен отпечатък в живота ми и играят роля в оформянето и затвърждаването на сегашното ми разбиране.
 • Всичко през вековете, всичко е дошло за Фа *

  Обръщайки поглед от сегашната си позиция, виждам, че през целия си живот съм имала една неосъзната печал по „изгубения рай“, по Дома. Едно несъзнателно , а по-късно и съзнателно търсене на Път, на Истина…
 • Станах по-спокоен човек

  Преди да започна краткия си разказ как се озовах на пътя на самоусъвършенстването, бих желал да благодаря първо на Вас, Учителю, за възможността, която предоставяте на обикновените хора да подобрят нравствено-духовните си качества и да открият истината на фона на средата и обществото, в което живеем, както и на Вас, Съпрактикуващи, за усилията, които полагате, за да популяризирате учението и за помощта, която давате на хора, отправили се по пътя на самоусъвършенстването. Благодаря Ви.
 • Моят опит в разясняването на истината за преследването на Фалун Дафа в Китай

  Когато преди 5 години започнах да практикувам Фалун Дафа, имах привързаност да се занимавам единствено със самоусъвършенстване вътре в мен, без да участвам в общества. Но още в началото, след като писах писмо до сайта на Фалун Дафа в България и една практикуваща ветеран ми отговори и ми изпрати колет, аз започнах да пускам информационни флаери в пощите на хората и да разлепям плакати за Шен Юн - през 2010 г. Бях единствената практикуваща Фалун Дафа в Бургас.
 • ”Ако човек наистина може да получи Дафа, той е просто най-щастливият”

  Един ден не се чувствах много добре. Вътрешно ми имаше нещо, което не беше както трябва и ме напрягаше. Започнах да чета Фа и както четях попаднах на следните думи: „Ако човек наистина може да получи Дафа, той е просто най-щастливият”. Не мога да ви опиша каква трансформация настъпи в мен.
 • Всяко малко невнимание води до реални загуби

  През 2006 година, когато започнах да практикувам, работех в Лондон и за известен период от време нямах контакт с други практикуващи. Прочетох въвеждащия текст на Фалун Гонг и правех упражненията с ентусиазъм и редовно. Никога не се бях чувствал толкова добре! Поглеждайки назад, разбирам как Учителят ме бе издигнал нагоре и тласнал напред. Наистина летях!
 • Началото на Фалун Дафа в България

  На една среща с практикуващи през 2010 г. в Европа един приятел ми сподели как е успял да си върне ентусиазма относно изучаването на Фа – точно както е било в началото – със силното желание да изучава Фа колкото се може повече и да се потопи в Фа напълно. По това време и аз имах много силни мисли в това отношение и неговото сърцато споделяне подсили желанието ми да съм по-прилежен, точно както всеки от нас е бил, когато е получил Дафа.
 • Златко Добрев

  С практиката Фалун Дафа се запознах през октомври 2012 година. Научих упражненията и същевременно започнах да чета "Джуан Фалун". На повърхността всичко изглеждаше някак подобно на това, което бях чел и в други книги, но когато я прочетох книгата трети път видях, че всъщност беше много различно.
 • Споделянето на опит е възможност да напреднем

  Докато обмислях темата на есето си, се замислих за промените, които са настъпили в моето самоусъвършенстване. В момента голяма част от деня ми е свързана с четене и редактиране на Фа, а от няколко месеца вечер със съпругата ми наизустяваме „Джуан Фалун“.
 • ”Ако Човек наистина може да получи Дафа, той е просто най-щастливият”

  Един ден не се чувствах много добре. Вътрешно ми имаше нещо, което не беше както трябва и ме напрягаше. Започнах да чета Фа и попаднах на следните думи: „Ако човек наистина може да получи Дафа, той е просто най-щастливият”.
 • Посланията от Дафа идват и в сънищата ми

  Както книгата „Джуан Фалун” започва с „Луню” (изявление, коментар), така и моето есе за споделен опит ще започне с това как „Луню” ме спаси. Имахме национално изучаване на Фа. Изучавахме следната лекция: „Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Ню Йорк – 19 май, 2013 год.”