Това е нашият Учител, все още имате шанс да се спасите

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo


Това действително се случило в моя роден град. Директорът на местното бюро 610 и полицаи, общо 30 души, отидоха в дома на г-н Джън, практикуващ Фалун Дафа. Г-н Джън бе отговорен за изготвянето на материали за разясняване на истината в района. Би било голяма загуба, ако му се случеше нещо лошо.
Той отворил вратата и започнал да им разказва за Фалун Гонг, колко е добра практиката и за несправедливото преследване. Той искрено ги помолил да направят правилния избор. Разговаряли така няколко часа, а после директорът на бюро 610 помолил г-н Джън да го пусне да влезе.
Г-н Джън му позволил да влезе сам и го завел до картината на основателя на Фалун Гонг, г-н Ли Хонгджъ. Той казал на директора, "Това е нашият Учител. Вие все още имате шанс да се спасите."
Директорът коленичил и се покаял: "Учителю Ли, сега най-накрая имам възможност да се спася."
След това наредил на полицаите да си вървят.


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.