Джансун - грижовната, скромна и мъдра императрица

Обикновено в човешките представи императриците и императорските наложници в древен Китай разпределят територии и се борят безжалостно за благосклонността на императора и за власт в кралския двор. Противно на това, императрица Джансун (601-636), съпруга на император Тайзон от династията Тан, се отличава с възхитително независимата роля, която изиграва при управлението на императора.
Въпреки че е била ценена като проницателен наблюдател, Джансун избягвала да се намесва в националните въпроси като императрица. Когато се допитвали до нея, тя само давала независимо мнение със задълбочена аргументация. 
"Един мъдър император трябва да е готов за криза, докато живее в мир, да намира таланти и да приема съвети или дори възражения." Такива били съветите към съпруга й и през целия си живот тя се придържала към отговорността да напомня на императора, че следва да взема решенията си с разум, а не с емоции.
Един ден Тайзон се върнал в двореца с гневен поглед. Императрица Джансун помолила всички слугини да се оттеглят и търпеливо тя самата се заела да му прислужва. Когато гневът на Тайзон намалял, тя деликатно попитала за причината. Той отговорил: "Моят любим кон почина внезапно без никакви признаци на болест. Това трябва да е заради невниманието на коняра и аз искам той да бъде екзекутиран." 
Като чула това, Джансун казала: "Ваше Величество, моля ви не бъдете гневен. Казвали са ми, че едно време имало един цар, който също искал да убие коняра заради смъртта на един кон. Неговият премиер вписал престъплението на коняра така: конярът заслужава едно смъртно наказание, защото не запазил коня жив вечно; втора екзекуция, защото информирал хората, че царят цени живота на един кон повече от човешкия; и трето смъртно наказание за причиняване загуба на уважение към царя от страна на владетелите на съседните държави по същата причина. Така царят осъзнал своята грешка и освободил коняра. Ваше Величество е прочел всички исторически книги много пъти и е запознат с тази история. Как така я е забравил днес?" Император Тайзон отговорил: "Ако не беше ти, щях да направя грешки и да съжалявам."
Когато здравето на императрица Джансун започнало бързо да се влошава, принцовете предложили императорът да обяви амнистия и да дари повече пари за храмове с надеждата да привлекат божествени благословии върху нея.  Но Джансун твърдо се противопоставила на идеята. "Помилването е важно национално събитие и да направите това само заради мен би засегнало съдебната система“, казала тя. „Ние вярваме, че животът и смъртта се определят от съдбата, докато богатството и славата се отсъждат от небето. Аз съм избягвала да върша зли дела през целия ми живот, така че просто нека се случва каквото има да се случи."
На смъртния си одър тя отправила към император Тайзон последните си думи: "Някои от членовете на семейство Джансун не са се доказали достатъчно, но се радват на привилегии просто заради нашия брак. За да се запази репутацията на семейството ми, аз искрено ви моля да не им давате влиятелни позиции. Като Ваша съпруга нямам принос по национални въпроси, така че моля не прахосвайте имперски средства за моя гроб. Погребете ме под хълм, използвайте само тухли или дървени материали за гроба и моля Ви не слагайте вътре съкровище. Един прост и обикновен гроб ще бъде моето последно желание. "
През краткия си 36-годишен живот императрица Джансун си спечелила висока репутация и възхищението на императора и на народа заради своята толерантност и мъдрост. Тя останала модел за подражание като императрица в китайската история.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.