Комисията на САЩ за международна религиозна свобода изразява загриженост за насилственото отнемане на органи в Китай

"Тежките нарушения на религиозната свобода от страна на Китай продължават и през 2015 г." се казва в Годишния доклад 2016 г. на Комисията на САЩ по международна религиозна свобода (USCIRF), който наскоро е публикуван публично и обхваща периода от 1 февруари 2015 до 29 февруари 2016 г.

USCIRF е независима, американска двупартийна федерална правителствена комисия, която разглежда фактите и обстоятелствата по нарушения във връзка със свободата на вероизповеданията по целия свят и прави препоръки за съответната политика към президента, държавния секретар и Конгреса на САЩ.

В най-значимите открития за Китай докладът посочва: "Докато китайското правителство се стреми към все по-голямо себеутвърждаване на световната сцена, у дома то провежда политики за ограничаване гласността на лицата и организациите, които защитават правата на човека и истинското върховенство на закона."

"През изминалата година, както през последните години, централната и/или провинциалните правителствени власти продължават насилствено да премахват кръстове и да унищожават църкви; да прилагат дискриминационни и на моменти брутални репресии срещу уйгурски мюсюлмани и тибетски будисти и нарушаване на техните права; както и да изтезават, затварят в затвори или по друг начин да лишават от свобода практикуващи Фалун Гонг, защитници на човешки права и други. "

В тази връзка в доклада е посочено: "Въз основа на продължаването на тази дългогодишна тенденция на нарушения на религиозната свобода, USCIRF отново препоръчва през 2016 г. Китай да бъде определен като "държава за особено внимание" (country of particular concern – CPC), поради системните, безпрецедентни и продължаващи злоупотреби. Държавният департамент определя Китай като "държава с особено внимание" (CPС) от 1999 г., като последно я класифицира с това определение през юли 2014 г. "

История

В препрактите към историята на нарушаването на човешките права в Китай, докладът посочва: "Изминалата година беше белязана от съзнателните и неспирни репресии от страна на китайското правителство във връзка с човешките права и по отношение на несъгласие с властта. Тези действия биват ясно индентифицирани, когато правителството приема нови закони, които да укрепват неговата власт и обхват на действие, такива като законът за националната сигурност в сила от 1 юли 2015 г. и законът за тероризма, приет на 28 декември 2015г. "

Докладът описва накратко нарушенията на Китай с оглед човешките права: "През изминалата година правителството засили действията си срещу набелязаната цел - адвокати и дисиденти във връзка с правата на човека, някои от които се застъпват за религиозната свобода или представляват лица от различни вярвания. През юли управляващите в Китай предприеха помитаща политика по издирване и задържане на адвокати и защитници на човешките права, включително спрямо защитници на свободата на вероизповеданията, с резултат от почти 300 арестувани, задържани или изчезнали. Много от тези хора се намериха под заподозрение от страна на правителството, именно защото са избрали да представляват политически нежелани религиозни групи като уйгурски мюсюлмани, нерегистрирани християнски лидери и членове, както и Фалун Гонг практикуващи. Докато повечето са били освободени, местоположението на няколко души остава неизвестно, като задържанията и арестите продължават. "

"Сред тези, които са задържани под наказателно постановление или са изправени пред обвинения в подривна дейност или в застрашаване сигурността на държавата, са Уан Ю, Ли Хепин и Джан Кай, адвокати за правата на човека, известни със защитата си на Фалун Гонг практикуващи, християни и други."

Фалун Гонг

Докладът включва раздел за преследването на Фалун Гонг: "През 2015 г. има сведения за хиляди практикуващи Фалун Гонг, които са били арестувани или изпратени в центрове за промиване на съзнанието или други места за задържане. Центровете за промиване на съзнанието са форма на извънсъдебно задържане, известно с това, че включва актове на изтезания."

В доклада се подчертава отнемането на органи от практикуващи Фалун Гонг: "Въз основа на изявления от представители на китайските здравни власти, дългогодишната практика за отнемане на органи от затворници би трябвало да завърши на 1 януари 2015 г. Въпреки това, много защитници на човешките права смятат, че практиката продължава. Лишените от свобода практикуващи Фалун Гонг са основните цели, към които са насочени действията за насилствено отнемане на органи. "

В доклада също така се споменават лишени от свобода Фалун Гонг практикуващи: "Ли Чан, бивш правителствен служител, осъден на затвор за участието си в мирна демонстрация на Фалун Гонг, е сред безбройните практикуващи Фалун Гонг, които остават затворени в края на периода на подготвянето на доклада. Китайското правителство продължава да отказва издаването на паспорт на Уан Дзиуен или възможността той да пътува свободно, за да получи подходящи медицински грижи след изтезанията, които е преживял по време на неговите 15 години в затвора "[Бележка на редактора: И двамата Ли Чан и Уан Дзиуен са координатори на Пекинската Фалун Дафа изследователска асоциация преди 20 юли 1999 г., когато комунистическата партия започва преследването на Фалун Гонг (също известен като Фалун Дафа).]

В доклада се посочва, че "китайските власти отказват виза и забраняват влизане в континенталнен Китай на Анастасия Лин, защитник на човешките права и Фалун Гонг практикуваща. Като Мис Свят Канада 2015 г. за г-жа Лин бе планирано да участва в Конкурса Мис Свят, което събитие се проведе в Китай през декември 2015 г. "

Сходни статии:
http://www.falun-bg.info/news/world/329-usa-zagrijeni-za-religioznata-svoboda.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.