Съобщение да се спре разпространението на всички издания на Шен Юн на DVD, които са предназначени само за континентален Китай

Някои практикуващи в кионтинентален Китай и други, които са дошли от чужбина не са се отнесли към представленията на Шен Юн с праведни мисли. Те не са следвали изискванията от предишни години относно производството и разпространението на DVD с представления на Шен Юн.

Чрез изнасянето зад граница на видео записи и DVD с представления на Шен Юн и пренебрегване на последното съобщение от редакционната колегия на Мингхуй, техните действия значително се намесиха в това, което Учителя е направил и иска да се постигне. Поради това обстоятелство Учителя вече спря предоставянето на континентален Китай на видео записи с представленията на Шен Юн от 2016г и поиска от Мингхуй да публикува второ съобщение.

Дори след излизането на тези две съобщения много практикуващи в континентален Китай все още не са станали наясно с този въпрос. Вместо да се разглеждат като Дафа ученици, чрез гледане навътре и подобряване на своя Шиншин, те обърнаха малко внимание на съобщенията и продължиха да правят каквото си искат. Някои практкуващи зад граница продължиха да пазят видео записите на Шен Юн, които са изнесли от Китай. Някои опитаха да запишат телевизионното предаване на Шен Юн от 2016г и да го преобразуват в DVD.

Имаше практикуващи, които казваха че ще продължат разпространението на DVD записи от предишни години докато няма нови налични. Някои се оплакаха, че други са им оказали негативно влияние или, че редакционната колегия на Мингхуй е била „безсърдечна“ и т. н. Такива мисли и действия на тези практикуващи са резултат от силни човешки възприятия. Те не застанаха на същата страна като Учителя и не успяха да се подобрят, когато се натъкнат на конфликт.

Тази ситуация продължава да се намесва в това, което Учителя възнамерява да направи. Това съобщение още един път уведомява всички практикуващи, независимо дали са в континентален Китай или зад граница, приканвайки ги незабавно да унищожат всики видео записи и DVD на Шен Юн, които притежават и да спрат разпространението на DVD на Шен Юн, които са предназначени само за Китай.

Като Дафа ученици и практикуващи нашето лошо просветлително качество, силно его и липсата на подобрение на Шиншин вече ни възпрепятстваха в спасяването на съзнателни същества и причиниха големи загуби. Ние не можем да оставим нашите неправилни думи и действия директно да пречат на Учителя. Времето за спасяване на хората е много кратко. Практикуващи в Китай и зад граница, всички вие – моля обърнете внимание на това и спрете напълно да пречите на изискванията на Учителя.

Редакционната колегия на Мингхуй
22 февруари, 2016г

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.