Покана за известия за дейностите за световния ден на Фалун Дафа

(Minghui.org)

Предложението на практикуващи Фалун Дафа от Европа и Америка 13 май да бъде определен за Световен ден на Фалун Дафа, получи ентусиазиран отговор от цял свят.

Редакционната колегия на „Минхуей” получи много предложения и коментари. Всички те изразяват общото желание за успеха на този световен празник, който ще позволи на правителствата и хората по света да демонстрират подкрепата си за Фалун Гонг и усилията на практикуващите да поддържат своята свобода на вярата, да покажат влиянието на Фалун Дафа върху подобреното здраве и морал на милиони хора през последните осем години, да споделят духовното богатство и главната цел на Фалун Дафа и да даде на Дафа практикуващите възможност да се подобрят чрез тези дейности.

За да бъде удобно на Дафа практикуващите и на хората от различни националности да участват в празненствата, наскоро стартирахме специална рубрика, наречена „Световен ден на Фалун Дафа”. Тя е разположена в лявата колона на уебсайта „Минхуей” и ще съдържа списък на съобщенията за дейностите, обратна връзка и доклади от Фалун Дафа асоциациите, асистентските центрове и местата за практикуване. Моля, изпращайте съобщенията си предварително.

Благодарим ви!

Редакционен съвет на „Минхуей”: 30 април 2000 г.
Публикувано на 1 май 2000 г.
Редактирано на 2 януари 2013 г.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.