18 години преследване: Отбелязване на първата годишнина от 20 юли

(Minghui.org)

По повод първата годишнина от началото на жестокото преследване на Фалун Дафа от страна на правителството, международната общност и световните медии изразиха своята загриженост и солидарност срещу преследването, на което са подложени Дафа практикуващите. Насред тази тежка и трудна обстановка практикуващите в Китай се придържат към принципите Истинност- Доброта-Търпение и продължават да използват мирни средства, за да предадат на правителството и обществото истината за Фалун Дафа. Този състрадателен глас на справедливостта и техните мирни и смели постижения, с риск за собствената им сигурност, им спечелиха разбирането и подкрепата на все повече хора в обществото.

През последната бурна година постоянно имаше различни видове тайни агенти, които твърдейки, че са практикуващи, заговорничеха, за да навредят на нашите дейности за защита и разпространение на Фа. Надяваме се, че всички ще продължат да бъдат бдителни и ще изобличават тези хора със скрити мотиви, които са успели да се инфилтрират. Всички трябва стриктно да се придържат към и да защитават принципите на Дафа Истинност- Доброта-Търпение и да унищожават аранжировките на злите сили, които се опитват да навредят на Фа в човешкия свят.

При тези тежки изпитания практикуващите трябва непоколебимо да изучават Фа, да продължават ежедневното си четене и правене на упражненията, непрестанно да изоставят основните си човешки привързаности и да повишават разбирането си за Фа от самия Фа. Трябва да продължим да използваме всички средства, за да разказваме на широката общественост истината за Фалун Дафа и да дадем възможност на повече добри хора да разберат Фа и да ни окажат морална подкрепа.

Продължаваме официално да призоваваме китайското правителство да спазва Конституцията, незабавно да прекрати преследването на Фалун Гонг, да освободи всички Фалун Дафа практикуващи, които лежат в затворите, да отмени заповедта за арестуването на Майстор Ли Хонгджъ, да възстанови доброто име на Фалун Дафа и мирно да разреши проблема чрез пряк диалог.


20 юли 2000 г.

http://en.minghui.org

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.