Прехвърляне на заболявания - история от култивацията на Буда Миларепа

(Clearwisdom.net)

Когато практикуващите са пряко преследвани от злосторниците, те могат да използват свръхестествени сили, за да спрат преследването, като наказват и предупреждават злодейците. По този начин практикуващите могат ясно да се различават от другите хора, а също така е и милосърдие да пробудят глупавия злодей.
(Това е откъс от самоусъвършенстването на Буда Миларепа, където се говори за проблема с прехвърлянето на болести.)

.......................................

Учителят Миларепа изглеждал сериозно болен. По това време доктор Каопу донесъл много хубави вина и меса, за да се преструва, че му оказва подкрепа. Когато отишъл пред майстор Миларепа, той се засмял на Миларепа: "Такъв човек като теб не трябва да се разболява сериозно, как си се разболял?" Ако болестта може да бъде разделена и дадена на други, можете да я разпространите на вашите ученици. Ако болестта може да бъде прехвърлена, моля, прехвърлете болестта си към мен! Вие сте в такава опасност - какво ще направите?
Учителят Миларепа се усмихнал спокойно: "Всъщност не е нужно да страдам от болестта. Трябва да имаш ясно разбиране за това защо съм болен точно сега. Причините за болестта на един обикновен човек и болестта на йога майстора са различни. Естеството на техните болести също е различно. Точно сега изглеждам болен, но всъщност това е проявление на сериозната природа на Буда Фа."
Каопу сметнал, че е малко вероятно болестите да бъдат прехвърлени, както казал Миларепа. Как могат болестите да се прехвърлят на други? Така че той казал: "Не съм сигурен за причината за болестта на господаря, а ако е причинена от зло притежание, трябва да упражнявате силата на отхвърляне на злото, ако е причинена от дисхармонията на четирите елемента (Земя, Огън, Вода и вятър), трябва да настроите тялото си и да вземете лекарство. Ако заболяването наистина може да бъде прехвърлено на други хора, моля, прехвърлете го на мен."

Майстор Миларепа казал: "Има човек с големи грехове, а злото в сърцето му дойде да ме нарани. Така четирите елемента вътре в мен изпаднаха в дисхармония и се стигна дотам да се разболея. Въпреки че мога да предам това заболяване на теб, ти няма да успееш да го издържиш дори за миг, така че е по-добре да не го прехвърлям на теб."
Каопу си помислил: "Той изобщо не може да прехвърли болестта на другите, затова излиза с толкова много оправдания, така че наистина ще го направя на глупак!" Така че многократно настоявал пред майстор Миларепа да му предаде болестта.

Майстор Миларепа каза: "Тъй като настояваш за това, временно ще прехвърля болестта на тази врата там, ако я прехвърля на теб, не можеш да я издържиш." След това майстор Миларепа използвал свръхестествена сила, за да прехвърли болестта към вратата. Отначало вратата изскърцала, сякаш щяла да се счупи и след малко наистина се счупила на много парчета. В този миг майстор Миларепа наистина изглеждал здрав отново.
Каопу си помислил: "Това е само илюзия, която той направи, не може да ме заблуди." После казал: "Страхотно! Това е наистина необикновено, но моля, предайте болестта на мен, майсторе".

Майстор Миларепа казал: "Тъй като настояваш за това, ще прехвърля половината от болестта към теб. Ако прехвърля всичко това на теб, ти определено не можеш да го понесеш!" След това прехвърлил половината от болестта на Каопу. Каопу веднага почувствал голяма болка и почти припаднал. Той дори не можел да трепери или да диша. Когато почти умрял, майстор Миларепа поел по-голямата част от болестта и го попитал: "Как се чувстваш, след като прехвърлих на теб по-малко от половината от болестта?
След като преживял голямата болка, Каопу започнал да изпитва истинско угризение. Той коленичил, поклонил се под нозете на майстор Миларепа и извикал: "Майсторе, Майсторе! Мъдрецо! Мъдрецо! Искрено се покайвам! Моля те, прости ми, искам да използвам цялото си богатство, за да ти отдам почит. Моля те, помогни ми с моите грехове и дългове! " Каопу викал от дълбините на душата си.

Учителят Миларепа видял, че Каопу искрено се покаял и бил много доволен. Той си върнал останалата болест и после казал на Каопу: "През целия си живот никога не съм искал богатство, още по-малко сега, когато скоро ще умра; можеш да го задържиш за себе си. След това, моля те, не прави злини отново, дори и при опасността от живота ти. Обещавам този път да премахна кармичното възмездие, причинено от твоя грях.

Каопу казал на майстор Миларепа: "Основната причина за злодеянията ми досега беше най-вече преследването ми на богатство. Сега вече нямам нужда от това. Макар Майсторът да не се нуждае от пари, вашите ученици се нуждаят поне от средства и храна за култивационна практика. Моля, приемете богатството ми за вашите ученици."
Макар че той молел така, майстор Миларепа все още не приемал богатството. По-късно неговите ученици приели богатството и го използвали, за да окажат подкрепа на своето паство. Дори в наши дни е традиция да се подкрепи събранието в Куба, Тибет. След това Каопу наистина се отказал от привързаността си към богатството и се превърнал в много добър практикуващ.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.