Борбата за духа на Китай - религиозно обновление, противопоставяне и съпротива по време на управлението на Си Дзинпин

Фалун Гонг все още е забранена тема в Китай. Поради лъжливата партийна пропаганда много китайци се страхуват от практикуващите Фалун Гонг, а някои дори ги мразят.

Много съдии, прокурори и полицейски служители ежедневно участват в арестуването, задържането и малтретирането на китайски граждани, последователи на Фалун Гонг – китайска практика за самоусъвършенстване, включваща пет медитативни упражнения и основана на принципа Истинност-Доброта-Търпение. През юли 1999 г., когато започва преследването на Фалун Гонга в Китай, малко хора в и извън Китай са очаквали, че 17 години по-късно (докладът е писан през 2016 г. - бел.ред.) милиони практикуващи Фалун Гонг ще инициират петиции в подкрепа на Фалун Гонг и че Дзян Дзъмин ще стане обект на вълна от обвинения в противозаконни дела.

Впечатляващ е фактът, че Фалун Гонг издържа на атаките на Китайската комунистическа партия (ККП) и показва грешката на репресивния апарат на партията. Като се има предвид тази реалност и факторите, довели до забраната на Фалун Гонг, поради неморалното преследване Дзян и ККП сами си създават противници в лицето на собствените си граждани и дори сред партийните членове. Милиони политически лоялни личности вече се превръщат в опозиция и застават на страната на преследваните.

Противоположно на очакванията, които възникнаха след като Си Дзинпин стана генерален секретар, е трудно прогнозирането на това, как партията ще се отнася с Фалун Гонг в бъдеще. Но точно тази несигурност означава промяна в предишната перспектива за непоколебима репресия. Преди няколко години представата могъщи фигури като Джоу Юнкан да попаднат в затвора е била невъобразима. Дори Дзян Дзъмин попада под прицел, макар и не поради съществената му роля в преследването на Фалун Гонг, а за обвинение в корупция.

Кампанията за преследване се променя, като преследвачите (лидерите на ККП) заемат позицията на преследваните. Въпреки всичко местни длъжностни лица остават на власт и следователно преследването на Фалун Гонг продължава.


Статията на немски език:
http://de.clearharmony.net/articles/a122206-Die-Schlacht-um-Chinas-Geist-%E2%80%93-Religiose-Erneuerung-Unterdruckung-und-Widerstand-unter-Xi-Jinping.html#.Wika9zRLfMx

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.