Към практикуващите в континентален Китай, чиито материали не са били приети

Minghui.org

Уебсайтът „Минхуей” се нуждае от материали от всеки практикуващ от континента. Независимо дали статиите имат за цел да изобличат преследването, да документират праведни мисли и действия, да докладват за напредъка на Фа-коригирането, да споделят опит или да обменят разбирания за принципите на Фа, те са ценните съкровища на Дафа практикуващите. Те ще бъдат публикувани веднага щом бъдат редактирани, за да задушат злото, да окуражат останалите практикуващи, да помогнат на света да научи фактите и да запишат тази специална глава от историята.

Въпреки това, след като някои практикуващи изпратиха статиите си на „Минхуей”, те забелязаха, че те не бяха публикувани както се очакваше. Озадачени те оставиха въпроса неразрешен. За да улесним всеки да организира по-добре информацията и да потвърдим местонахождението на техните материали, бихме искали да съобщим следното:

1. Статията е била публикувана, но има промени в заглавието и/или в съдържанието (за да стане по-подходящо за читателите да научат фактите), така че статията не може да бъде намерена, когато сътрудникът се опитва да провери дали материала му е бил приет.

2. Когато статиите са кратки и в тях липсват подробности, обикновено се опитваме да комбинираме няколко такива материала в една статия и да ги публикуваме с ново заглавие. Новото заглавие на сборния материал може да не указва дали нечия статия е включена в него. Случаи на кармична разплата и изчерпателни новини от континента са най-често срещаните компилации.


3. Някои кратки материали дублират вече публикувани новини не съдържат достатъчно факти, които да гарантират независима статия, така че редакторите могат да изберат да не публикуват статията в името на удобството на читателите.

4. Някои статии не могат да бъдат публикувани поради проблеми с качеството.
Например в някои статии, разобличаващи преследването, липсва основна информация, като например времето и мястото. Някои включват конкретни местоположения (село или градче), но няма провинция или град, което прави трудна проверката от други източници.

Някои информации за измъчвани до смърт практикуващи не дават подробности за възрастта, професията и домашния адрес на човека, както и за датата на смъртта и за специфични обстоятелства на преследването, а само съобщават, че човекът е „умрял несправедливо”.

Някои случаи на практикуващи, които са били незаконно подложени на принудителен труд, не дават точното име на лагера за принудителен труд.

От загриженост за безопасността на засегнатото лице, липсват твърде много основни данни, като например истинското име на жертвата, професията и местожителството.

Някои практикуващи предполагат, че сърцата на практикуващите са взаимно свързани и че всички ние ще разберем всичко само с намек и следователно не включват действителното местоположение и други елементи в своите материали. Тази информация би могла да е важна за практикуващите в различни региони, за да научат фактите. Техните материали също така пренебрегват факта, че всяка една новина и статия публикувана на „Минхуей” трябва да отговори на нуждите на три категории читатели: практикуващи, хората по света и злото. Докато споделят най-съкровените си мисли с останалите практикуващи, понякога затрудняват читателите да разберат последователността на събитията.

Някои описания на статии са противоречиви; някои пропускат ключови факти и след това докладват собствените си заключения като факти и т.н. Ако такъв разказ на очевидец не съдържа достатъчно фактическа информация, която да образува цялостна статия, тя за съжаление вероятно няма да бъде приета.

Всеки материал от континента е като новина от военен кореспондент. Всеки доклад е като лупа, която дава на хората на други места конкретна информация и ясна картина, като по този начин скъсява дистанцията между тях самите и истинската ситуация на Дафа и Дафа практикуващите в континента, и им показва какво представлява преследването в действителност. Ето защо, въпреки информационната блокада на континента, която затруднява практикуващите там да събират информация, редакционният съвет на „Минхуей” все още се надява, че за да разяснят напълно истината и обръщайки специално внимание на безопасността, практикуващите от континента ще се опитват да събират цялостни основни факти за случаи на преследване, така че тези статии наистина ще изпълняват ролята си на разясняване на фактите пред света.

5. Бяха получени статии чрез функцията „Онлайн подаване” на уебсайта, но не бяха предоставени канали за контакт.

Редакционният съвет на „Минхуей” създаде функцията „Онлайн подаване”, за да е удобно на практикуващите от континента да изпращат статии безопасно. Но възникнаха някои проблеми. Много сътрудници не предоставят (или не знаят, че не са предоставили) своите адреси за обратна връзка, така че редакционният съвет няма как да провери подадените материали, да предложи обратна информация или да получи повече информация. Ние призоваваме всички да се опитат да предоставят адрес за обратна връзка или друга информация за връзка, когато изпращат материали онлайн.

6. Понякога интернет блокадата изтрива имейли и прикачени файлове, така че статиите не биват получени.

Поради интернет блокадата някои от материалите, които получава редакционния съвет на „Минхуей” представляват празно писмо или празен прикачен файл. Например за материалите подадени през сървърите „163” или „sina”, въпреки че прикаченият файл е “zip”, размерът на прикачения файл се оказва нула след като премине през блокадата и филтрирането.

Ако вашият изпратен материал не бъде публикуван в рамките на пет дни, обмислете повторното му изпращане.

7. Статии, които са съществени, но не са публикувани, обикновено биват директно прехвърляни на засегнатите страни, за да бъдат от полза и не се публикуват онлайн, поради опасения за защита на засегнатите страни (като ищци и свързани лица за съдебни дела в чужбина). Материали, които са много полезни за чуждестранните практикуващи, но не са подходящи за публикуване, обикновено се използват като информация за вътрешен обмен в чужбина.

Много други изключения не са включени в този списък. Надяваме се, че горепосоченото ще помогне на практикуващите от континента да проверят и оценят своите подадени материали.

Още веднъж бихме искали да благодарим на мнозинството практикуващи от континента за тяхното сътрудничество и да благодарим на всички за тяхната дългосрочна непоколебима подкрепа на уебсайта „Минхуей” и за вашето доверие и подкрепа към редакционния съвет на „Минхуей”.


Редакционен съвет на „Минхуей”

31 юли 2004 г.

Линк към оригиналната статия: http://en.minghui.orgМожете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.