Животът съществува заради душата на човек


(The Epoch Times)

Повечето хора вярват, че притежаваме души, но не знаят почти нищо за това как душата започва да контролира човешкото тяло. Можем да намерим индикации за това в сюжета на книгата „Дзъбую Том II“ на Юен Мей – учен и писател, живял по време на династията Чин (1636-1912 от н. е.).

Според историята, по време на династията Чин, в района Дзиншан на Шанхай живял един възрастен селянин. Една нощ, на първия ден от месеца, той сънувал, че го посещава облечен в зелено съдия, който носел със себе си официален документ.

Съдията му казал: „Животът ти ще приключи на седемнадесетия ден от този месец. Тъй като през целия си живот си бил трудолюбив и съвестен, без особени прегрешения, след смъртта си ще се преродиш в богато семейство като техен син. Ще живееш относително комфортно и безгрижно, докато стигнеш старини“.

Съдията също така казал на стария селянин, че е дошъл специално да му съобщи това, за да може да приключи делата в дома си.

Накрая, съдията казал: „Когато настъпи моментът, ще дойда да те взема за прераждането“.

Старият селянин се събудил, разказал на своето семейството за съня си и дал подробни инструкции на синовете си. Всичко било приключено за няколко дена и той зачакал съдията да дойде и да го отведе.

На дванадесетата нощ отново му се присънил облеченият в зелено съдия, който дошъл да го подкани да тръгва. Старият селянин отказал, тъй като още не му било дошло времето.

Съдията отговорил: „Знам, разбира се, но бременната жена преди три дена се подхлъзна и падна, и бебето не можа да дочака до седемнадесети и се роди преждевременно. Душата трябва да влезе в него, за да му осигури нормални функции, като ядене, пиене и т. н. Минаха три дни, откакто стана това и ако не тръгнеш, бебето няма да оживее“.

Старият селянин разбрал, че без душа тялото е само парче месо. Ако тази душа не влезе в тялото на бебето, то щяло да е мъртвородено.

След като казал това на семейството си, той легнал на леглото и починал.


Статията на английски език: https://www.theepochtimes.com

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.