Студенти по медицина научиха за насилственото отнемане на органи от Фалун Дафа практикуващи в Китай

През месец декември филмът „Трудно за вярване“ бе представен на студенти по медицина от Пловдив и Стара Загора. Лентата проследява насилственото отнемане на органи от живи Фалун Дафа практикуващи, излежаващи противоконституционни присъди в затвори и центрове за промиване на съзнанието само заради убежденията си. Фалун Дафа е древен метод за усъвършенстване на съзнанието и тялото, състоящ се от пет медитативни упражнения и философия, базирана на принципите „Истинност, Доброта, Търпение“.

В Медицинския университет в Пловдив филмът се излъчи на 10 декември – Международният ден за човешки права. Прожекцията беше организира със съдействието на Асоциация на Студентите Медици в България (АСМБ). Пприсъстваха около 30 студенти и преподавател от университета. Зрителите останаха удивени, че подобно престъпление може да се случва в днешно време. Те изразиха категоричната си позиция срещу насилственото отнемане на органи и се интересуваха как могат да помогнат, за да се спре тази порочна практика. След прожекцията сред студентите се получи оживена дискусия и възникнаха въпроси относно професионалната етика и морал.

На 12 декември филмът „Трудно за вярване“ бе прожектиран и на студентите от факултета по медицина към Тракийски университет Стара Загора, отново със съдействието на АСМБ. Там присъстваха около 20 студенти по медицина. Сред тях възникна въпросът по какъв начин този проблем засяга лекарската и пациентската общност в България, и тях самите като бъдещи лекари. В дискусията стигнаха до разбирането, че това са етични въпроси, с които всеки студент по медицина може да се сблъска в бъдещата си практика и че ако един лекар не е добре информиран, той лесно може да бъде въвлечен в нелегален бизнес и използван за нехуманни цели.

Като първопричини за възникване на явлението лекари да участват в принудителното отнемане на органи в Китай, бяха изведени няколко пункта: това може да се дължи на спад в моралните ценности в цялото китайско общество, предизвикан от Китайската комунистическа партия; може да се дължи на подвеждане на лекари от комунистическия режим да участват в това престъпление срещу човечеството; може да се основава на липсата на информираност в лекарските среди в Китай.

Един от студентите в Пловдив сподели: „Всеки има право да бъде информиран, за да си изгради собствено мнение”. Тоест, колкото повече хора знаят за насилственото отнемане на органи в Китай, толкова повече хора могат да го осъдят, да избегнат да бъдат въвлечени в нелегална трансплантация и респективно мащабите на тази порочна практика да бъдат сведени до минимум, докато накрая изчезне напълно.

Присъстващите изказаха своята съпричастност и готовност да съдействат, за да може повече хора да разберат за преследването и по-специално за насилственото отнемане на органи.

След прожекциите студентите бяха информирани за всички инициативи, които са предприети в световен мащаб за спиране на преследването и насилственото отнемане на органи от Фалун Дафа практикуващи в Китай, както и за подкрепата от правителствата на различни държави, сред които САЩ, Канада, Израел, Италия, Испания и др.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.