Есе за споделяне на опит относно разясняването на истината на туристически места

Minghui.org

Бих желал да споделя скорошните си преживявания при споделянето на фактите за Фалун Гонг с хората и убеждаването на туристи да напуснат Китайската комунистическа партия (ККП) на туристически места в Тайпе.

Изоставяйки страха и пристъпвайки напред

Преди седем години, когато тъкмо бях започнал да разказвам на хората за фактите относно Фалун Гонг и да убеждавам хората да напуснат ККП, имах някои силни страхове. Страхувах се от силния акцент на китайските туристи, страхувах се от това да не срещна хора, които говорят високо, страхувах се от това да не ме тормозят и от това да ми зададат въпроси, на които не мога да отговоря. Също така се страхувах от това да не успея да разясня фактите ясно и да насоча хората към това да разберат погрешно Дафа практикуващите.

След като изучавах Фа определен период от време се просветлих до едно нещо: тук съм, за да бъда Дафа практикуващ, който помага на Учителя (Ли Хонгджъ) във Фа-коригирането. Така че как бих могъл да имам толкова много страхове? Учителят Ли казва:

„Истината е, че онези, които не могат да пристъпят напред, независимо от оправданието, прикриват страх. И все пак за самоусъвършенстващите се страхът, или липсата му, доказва човешката или божествената природа (на човек) и той е това, което отличава самоусъвършенстващите се от обикновените хора. То е нещо, пред което самоусъвършенстващия се трябва да се изправи, и е най-голямата човешка привързаност, която самоусъвършенстващия се трябва да премахне. ” („Изучавайте Фа добре и премахването на привързаности не е трудно”, „Есенции за усърден напредък, том 3”)

В този момент реших, че повече няма да бягам. Исках да се отърва от всичките си страхове с праведните си мисли и да пристъпя напред. От време на време Учителят ми правеше намеци и ме насърчаваше чрез думите на съпрактикуващи. Моят предисторически обет е да помагам на Учителя във Фа-коригирането и това е пътят, по който ще вървя през периода на Фа-коригирането.

Скъсявайки дистанцията с туристите и споделяйки им фактите относно Фалун Гонг

Всяка неделя ходя до мемориалната зала „Сун Ят-Сен”, за да разказвам на туристи фактите относно Фалун Гонг. Китайските туристи пристигат група след група, за да гледат популярната церемония на Смяна на охраната. Веднъж щом туристическият гид приключеше с обясняването на важните неща преди влизането, аз поздравявах гида, докато раздавах вестника на Фалун Дафа на туристите.

Казвах: „Здравейте – работите много усилено! Надявам се, че туристическата ви група ще пътува безпроблемно!” Продължавах да се усмихвам, докато раздавах материалите на туристите: „Можете да прочетете този вестник, когато имате време, или да се върнете и да разгледате тези информационни табла, след като изгледате церемонията. Тук ще видите неща, които не можете да видите в Китай.” Някои от тях не ми обръщаха внимание. Някои казваха неприятни неща или ме гледаха лошо. Аз обаче продължавах да си повтарям да не спирам да се усмихвам и да продължавам да бъда състрадателен, така че да оставя добро впечатление в тези китайски туристи.

Учителят казва: „Дори когато в ежедневието си минете покрай хора толкова бързо, че няма как да разговаряте с тях, все пак трябва да ги оставите с вашите доброта и състрадателност.” („Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Атланта през 2003 г.”). Вярвах, че винаги ще срещам туристи, които имат предопределена връзка с Дафа.


Помагайки на един мъж да напусне Младите Пионери

Един възрастен мъж дойде рано и чакаше отвън за своята група. Той стоеше тихо пред нашите информационни табла разглеждайки нещата. Той беше много съсредоточен върху нашите табла, така че отидох при него и го заговорих: „Няма ли да ходите с групата си да гледате церемонията?” Той каза, че няма. Усмихнах се и казах: „Вие сте много мъдър.” След това започнах да му разказвам фактите за Фалун Гонг: „ККП преследва Фалун Гонг, защото Фалун Гонг практикуващите са надвишавали числено членовете на ККП и бившия лидер на режима на ККП е завиждал на Фалун Гонг. Просто помислете, ако наистина не е добър, как е могъл Фалун Гонг да се разпространи по целия свят?”

Също така му разказах подробностите за инцидента на 25 април, който се е случил през 1999 г., когато Фалун Гонг практикуващите са отишли, за да отправят мирен апел към правителството. ККП обаче изфабрикува слухове твърдящи, че практикуващите са обкръжили и атакували „Джоннанхай”, централата на ККП. „Ние разясняваме истината”, казах аз. „Преследването все още продължава. ККП все още отнема органи от живи Фалун Гонг практикуващи. Дафа практикуващи от повече от 100 страни по света използват своето свободно време и почивни дни, за да разказват на хората фактите за Фалун Гонг и преследването.”

В края на обяснението ми го попитах: „Чичо, чувал ли си за „Оттегли се от ККП”? Това е движение, което започва през 2004 г.; ти член ли си на ККП?”. Той отвърна, че не е член на ККП и тогава аз добавих: „Някога присъединявал ли си се към Младежката Лига?” Той каза, че не се е присъединявал към Младежката Лига, но че се е присъединил към Младите Пионери. Убедих го да ги напусне.

„Както Младежката Лига, така и Младите Пионери, са свързани с ККП организации. Хората, които са се присъединили към тях, са се заклели да дадат живота си, за да се борят за комунизма, така че трябва да понесат отговорността заедно с ККП за нейните злодеяния. Надяваме се, че добрите хора могат да бъдат спасени. Нека ви помогна да напуснете Младите Пионери като използвате псевдонима „Джун Мин” (използвайки йероглифите за искреност и мъдрост).”

Той отговори утвърдително: „Добре!”. Напомних му: „Моля те, помни днешната дата и псевдонима, който използва, за да напуснеш Младите Пионери. Ако някой друг доброволец те убеждава да напуснеш ККП, просто му кажи, че вече си го направил.” Той каза, че ще го запомни.


Помагайки на група туристи да напуснат ККП

Веднъж пет китайски туристи дойдоха рано и чакаха своята група. Две дами ме видяха и ме огледаха от главата до петите. Усмихнах им се и казах: :Надявам се, че си изкарвате приятно!”

По-късно една група от тях се събра около мен, за да чуе фактите за Фалун Гонг. Това беше първия път, при който толкова много туристи ме слушаха наведнъж. Помислих си, че това беше наистина добра възможност. Една от тях ми каза: „Изглеждаш толкова добре.” Аз казах: „Природата на човешките същества е добра. Ако човек не е добър, вярвам, че това е най-вече защото е бил изложен на неблагоприятна атмосфера. Вярвам, че вие също имате добро сърце.”

Тя ме попита: „Ти Фалун Гонг практикуващ ли си?”. Погледнах ги с радостно изражение на лицето и казах: „Да! Погледнете информационните табла зад мен: това е истината за изфабрикуваното самозапалване на площада „Тиенанмън”. Посочих една от снимките на таблото и обясних: „Просто помислете, ако човек наистина се запали, ще може ли да стои спокойно там и да чака другите да изгасят огъня? Хората биха подскочили от болка, дори ако само ръката им бъде изгорена. Очевидно видеозаписът е фалшив!”.

Те кимнаха и започнаха да четат внимателно информационното табло. Междувременно аз продължих с обяснението си: „Фалун Гонг няма политически мотив. Ние просто искаме да ви разясним фактите за нас и ще продължим да се опитваме да го правим, докато преследването все още продължава. Всеки един от вас се е присъединил към Младите Пионери в ранна възраст, защото сте нямали избор в тази среда. Сега, тъй като научихте истината, трябва да направите избор за собственото си бъдеще! Просто използвайте псевдоним, за да напуснете ККП и свързаните с нея организации, така че животът ви да не бъде повлиян неблагоприятно.” Обикновено на този етап, ако някой покажеше признаци на колебание, казвах: „Не ви познавам, но просто се надявам, че тази възможност ще ви донесе мир.”

Както и да е, двете дами, които първи разговаряха с мен, приеха псевдонимите, които им дадох, и се съгласиха да напуснат ККП. Едната от тях каза: „Знам, че Фалун Гонг практикуващите са добри хора.” Тримата мъже дойдоха да ме попитат какви псевдоними ще им дам. Всички тези хора напуснаха ККП един след друг.


Разяснявайки фактите за Фалун Гонг на туристически гид

Понякога туристическите гидове идваха рано и чакаха своите групи. Това е добра възможност за мен да разясня фактите за Фалун Гонг на гида. Веднъж срещнах един туристически гид и го попитах: „Това втори ден ли ви е, в който водите тази група?”. Той отвърна: „Не, скоро ще отида да ги взема от летището.” Тогава го попитах: „Значи сте пътували на юг и сте изминали целия път до тук?”. Той каза: „О, да!”. След това го попитах дали знае истината за Фалун Гонг. Той кимна с усмивка.

„Сега щом сте научили фактите, моля ви, застанете на страната на справедливостта. Ние разясняваме истината не само на китайците, но също и на онези, които не са наясно с истината. Преследването на Фалун Гонг все още продължава и ККП продължава да отнема органи от живи Фалун Гонг практикуващи. Практикуващите, които са преследвани, и аз самия практикуваме същия Дафа, така че ние няма да игнорираме преследването, просто защото живеем в тази демократична и свободна среда.”

След това продължих: "Нещо повече, аз практикувам принципите на „Истинност-Доброта-Търпение” и нашият Учител ни учи да зачитаме другите във всяко едно отношение. Органите използвани за трансплантации трябва да бъдат дарени от доброволци, но ККП използва най-злия метод на отнемане на органи от живи Фалун Гонг практикуващи! Ние казваме на хората това, така че да не се превърнат в съучастници или жертви.”

Туристическият гид имаше много по-дълбоко разбиране относно това, което правим, и каза: „Никога не ги спирам да взимат вашите вестници и материали.” Вдигнах палци в знак на одобрение: „Постъпваш правилно!”


Разказвайки за Фалун Гонг на тайванци и чужденци

Много туристи без групи посещават Симъндин в Тайпе. Често им казвам: „Нека да подкрепим справедливостта и заедно да протестираме срещу преследването. Това движение се надява на вашето участие в подписването на тази петиция. Всеки подпис означава повече надежда за спасяването на хора.”

Ако някой се спре, за да ме слуша, му обяснявам ситуацията подробно, така че да може да разбере какво става и да подпише петицията.

Нощем „Тайпе 101” привлича много туристи от Корея, Япония, Китай, Малайзия, Сингапур, Виетнам, Тайланд и други страни. Много хора обичат да се снимат пред сградата. Усмивката е общия световен език, затова първо се усмихвам и ги поздравявам, а след това им раздавам флаери на различни езици.

Веднъж срещнах двама млади мъже. Единият от тях очевидно беше кореец, а другият приличаше на тайванец. Те си правеха снимки. Дадох на корееца флаер на корейски език и след това помолих тайванеца да му обясни как да направи панорамна снимка на сградата. Казах им, че всеки има правото да знае истината. Веднага щом казах това, кореецът каза на Мандарин с акцент:”Знам за това. Знам!”

Уау, той знаеше Мандарин! След това им разясних фактите за Фалун Гонг и преследването в Китай. Изглеждаше сякаш тайванецът искаше да си тръгне, но кореецът продължи да разговаря с мен и каза, че това е било съобщено в Корея. Попитах го защо говори Мандарин толкова добре. Той ми каза, че е ходил на училище в Китай в детството си и се е върнал в Корея, когато пораснал. Веднага му казах защо трябва да напусне Младите Пионери. Той разбра и се съгласи да ги напусне. Знаех, че тази среща беше аранжирана от Учителя. Докато искаме да пристъпим напред ще срещаме хора, които имат предопределени връзки с Дафа.


Догонвайки прогреса на Фа-коригирането

Ходя на работа през уикендите, така че използвам времето си да изучавам Фа и да разяснявам истината, когато не съм на работа. Всичкото ми време е изцяло планирано. С течение на времето натрупах доста опит и знам все по-добре и по-добре как да се справям със ситуацията. В същото време съм изправен пред повече предизвикателства и непрекъснато повишаващ се стандарт.

На туристическите места някои практикуващи избират да не безпокоят туристите, докато разглеждат информационните табла; някои практикуващи не искат да изпуснат никоя възможност, така че избират да разкажат фактите на хората веднага и да убедят хората да напуснат ККП. Някои практикуващи ме поправят и казват: „Не ги заговаряй, докато четат информационните табла.”

Сътрудничех си с няколко практикуващи на мястото, но не бях изоставил привързаността си. Помислих си, че това беше единствения начин да разговарям с хората. Всъщност това беше тест за мен, за да различа дали имам привързаност към това да утвърдя себе си. Учителят казва:

„Ако утвърждавате Фа, независимо какво казва друг човек за вас, вие няма да сте засегнати вътрешно. Ако някой се противопостави на вашето мнение и вие се раздразните и не го харесате, ако когато други хора изкажат мнение противоположно на вашето основано на някакъв проблем, който имате, или не се съгласят с вашето мнение и на вас това не ви харесва и се изправите, за да им се противопоставите и влезете в спор, за да се защитите, и когато това доведе до това да се отклоните от темата и да не слушате другите, (при всички такива случаи) вие – дори ако се защитавате и обяснявате с най-добри намерения – все още просто утвърждавате себе си. Това е така, защото не сте поставили Дафа на първо място и по това време нещото, което най-вече не сте могли да изоставите, е било собствената ви личност.” (”Преподаване на Фа на Международната Фа-конференция в Ню Йорк, 2004 г.”)

Понякога правя упражненията на Фалун Дафа на туристическите места. Веднъж не бях в добро култивационно състояние. Други практикуващи посочиха грешките ми и коригираха движенията ми. Знаех, че имах привързаност към това да не мога да приема критика и привързаност към репутацията си.

Благодаря ти, Учителю, за всички подредби. Благодаря ви, съпрактикуващи, за това, че коригирате грешките ми. Заради това успях да идентифицирам проблемите си и да се коригирам бързо, така че да мога да правя по-усърдно трите неща изисквани от практикуващите.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/26/174773.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.