Не правете разграничение между проектите в периода на Фа коригирането

„Великият път няма форма”, но съществува като едно цяло
 

Наскоро някои практикуващи преминаха през повече споделяне и размишление относно съдебните дела срещу злите извършители на преследването. Чрез споделянето открихме, че независимо дали Дафа практикуващите участват или не, всяка мисъл на всеки отделен практикуващ играе важна, решаваща роля. Докато сме практикуващи от периода на Фа коригирането, ние ще бъдем изпитвани като цяло. Чудехме се защо се намираме в такава ситуация, в която се занимаваме със съдебните дела. Чрез споделяне между практикуващите, изведнъж осъзнахме, че всъщност това не се отнася само за съдебните дела, но и за всеки проект, по който работим. Просто при съдебните дела правилното и погрешното са по-ясно адресирани чрез резултата на победа или загуба, а ожесточеността на преследването е по-очевидна.

В интерес на истината, въпреки че участваме към различни проекти, злото не ни третира в съответствие с различните проекти. Всеки проект ни тества като цяло и това дали всеки проект е успешен, или не, е проявление на отношението на цялото ни тяло към този проект. Това се отразява в това човешко измерение по следния начин. Ако смятаме, че медийната работа е нещо, с което се занимава само медийната група, тогава това, което се отразява в това измерение е, че работата на медийния екип няма да бъде особено успешна и малко журналисти ще дойдат на нашите пресконференции. Ако всички мислим, че осъществяването на телевизионния проект е отговорност само на телевизионните екипи, тогава това, което се отразява в това измерение е, че нашите телевизионни програми не оказват добър ефект върху разясняването на истината или че има малко хора, които гледат програмите. Ако всички ние разглеждаме разясняването на истината на китайците само като работа на екипите за чат или на екипите за изпращане на факсове, тогава това, което се отразява в това измерение, биха били огромни трудности при пробиването на информационната блокада в Китай. Ако разглеждаме изпращането на праведни мисли пред китайските посолства или консулства като някакъв вид задължение за „отбелязване” или за чужда работа, тогава това, което се отразява в това измерение, би било множество форми на проблеми и намеса.

Когато ние като отделни личности разглеждаме проекти, които не са ни възложени, като неща на други хора, цялото ни тяло неволно би се разделило на множество малки парчета и мощната сила на цялото тяло ще бъде отслабена в разпръснати изолирани силови центрове. Освен това, когато имаме различни мнения или спорове, бихме отслабили силата си още повече.

Целта на разделянето на задачата за спасяване на съзнателни същества в различни проекти, е само в името на удобството при извършването на работата, а не за да се формират разделения умишлено. Ние все пак трябва да бъдем едно общо тяло и трябва да можем да формираме едно общо тяло навсякъде и по всяко време – така трябва да изглежда правилното ни състояние. Може да имаме различни разбирания за Фа поради различните ни нива в самоусъвършенстването. Тези различия не трябва да ни отслабват, а вместо това да ни подсилват. Трябва да вървим в една и съща посока и да се подкрепяме. Трябва да сме загрижени за всичко, сякаш то е наше собствено, да имаме ясно разбиране по всеки въпрос и да разбираме нещата въз основа на Фа, доколкото е възможно, за да не образуваме никакви разделения в общото ни тяло. Само постигайки това можем да бъдем в крак с напредъка на Фа коригирането. В противен случай няма да има нужда злото да се опитва да ни раздели, тъй като ние вече бихме били разделени на множество парчета. Не е ли това голям пропуск? Освен това трябва да наблегнем на изучаването на Фа и да се погрижим да не пренебрегваме изучаването на Фа, защото сме заети. Нашите праведни мисли и праведни действия идват от Фа. Злото иска да ни направи прекалено заети, за да нямаме време за изучаване на Фа , което би ни отделило от Фа по наше собствено желание. В континентален Китай начинът, по който злото преследва Дафа практикуващите, е като ги принуждава насилствено да не изучават Фа и да не правят упражненията, което води до тяхното отделяне от Фа. Що се отнася до практикуващите в чужбина, злото ни прави заети до степен, при която изглежда, че нямаме време да изучаваме Фа. На някои практикуващи им се оказва намеса до такава степен, че техните главни съзнания не са достатъчно силни, за да вземат книгите и да изучават Фа, което ни кара несъзнателно да приемаме преследването.

Във финалния момент на Фа коригирането ние трябва да се хармонизираме перфектно и да се допълваме взаимно, за да образуваме единно тяло, което е без пропуски. Цялата Вселена ще бъде всеобхватна и съвършена и ще бъде съставена от частици, които са в съответствие с Фа. Ако влезе нещо нечисто, тогава Вселената вече няма да бъде чиста, а в новата Вселена това не е позволено. Следователно трябва да имаме строги изисквания към себе си. Всеки проект в периода на Фа коригирането е отговорност на всеки практикуващ от периода на Фа коригирането. Що се отнася до проекти, в които не можем да участваме, ние все пак трябва да ги разглеждаме с праведни мисли, за да предотвратим изчезването на силата ни.

„Проблемите на другите са и ваши проблеми, а вашите проблеми са и
техни.”
(„Преподаване на Фа на Фа-конференцията във Вашингтон, 22 юли, 2002 г.”) Проявлението на това не са взаимната загриженост и единство, за които говорят обикновените хора, а нашето отношение към това да сме отговорни към Фа и минималното изискване към нас като праведни същества, които трябва да са отговорни за праведните елементи на Вселената.

Собственото ми ниво е ограничено, така че моля посочете, ако откриете нещо неуместно.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Добре казано. Пътят на самоусъвършенстването на всеки човек е различен, начинът, по който всеки от учениците утвърждава Фа, е различен, общественият им статус е различен, техните професии са различни и обкръжението им е различно, но все пак всички те могат да се усъвършенстват. Това е пътят, който Дафа предоставя на самоусъвършенстващите се в него. Дафа практикуващите са едно тяло и аз утвърждавам всичко, което те правят по време на Фа коригирането – всички правят това, което Дафа практикуващите трябва да правят. Различните подходи всъщност представляват всеобхватния начин, по който ролите са динамично разпределени сред процесите на проявлението на Фа и силата на Фа е отражение на единното тяло.

Ли Хонгджъ
16 февруари 2003 г.
Редактирана на 8 октомври 2005 г.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2003/2/17/32250.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.