Връщане на голяма сума надплатени пари

Minghui.org

Беше извършено финално плащане от компания, която беше поръчала продукти от моята фирма. Аз имах четирима бизнеспартньори, така че разделих печалбата по равно.

След като разделих парите осъзнах, че имаше доста повече, отколкото очаквах от този превод. Не можах да проверя записите, тъй като изглежда никой не знаеше къде бяха разписките. Единият от партньорите ми предложи просто да забравя случая, тъй като вече бяхме получили парите и си ги бяхме поделили.

Аз практикувам Фалун Дафа и Учителят Ли – основател и учител на Дафа – ни учи винаги да мислим за другите. Обясних това на останалите си партньори. Казах им, че собственикът ни е надплатил пари, които е можел да похарчи за повече поръчки от нас. Как беше възможно да искаме да не върнем надплатените пари? Обясних принципа „Без загуба няма печалба“ от основната книга на Фалун Дафа, „Джуан Фалун”. Те го разбраха напълно и всички се съгласиха, че парите трябва да бъдат върнати.

Аз посетих собственика на компанията на следващия ден и му казах, че ние е платил повече пари и той ме попита за сумата. Аз казах, че смятам, че ни е надплатил почти 20 000 юана. Той беше изненадан и искаше да провери разписките. Те бяха затрупани в купчина документи на бюрото му.

Ние преизчислихме плащането и аз му върнах малко над 18 000 юана. След това му обясних това, което бях научил от Фалун Дафа. Сега той знае, че Фалун Дафа е добро. Ние си поговорихме още и аз му разказах за преследването на Фалун Дафа от страна на Китайската комунистическа партия (ККП) и за това колко е важно за него да напусне ККП, за да получи по-добър живот. Той се съгласи да напусне.

Той се развълнува и ми благодари многократно. Казах му да благодари на Учителя на Фалун Дафа.

Благодаря, Учителю. Благодаря, Фалун Дафа.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2020/2/6/183118.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.