Правителството на САЩ продължава да насърчава международна религиозна свобода

Minghui.org

Американският президент Доналд Тръмп издаде на 2 юни 2020 г. изпълнителна заповед за насърчаване на международните религиозни свободи. Тя е вследствие на друга подобна заповед от 3 май 2018 г., която набляга на ролята на духовните организации и обществени институции за укрепването на американското общество.

„Ние приветстваме президента Тръмп, че продължава да дава приоритет на международните религиозни свободи, които са от критично значение за националната сигурност и са приоритет на външната ни политика”, заяви на същата дата Тони Пъркинс, председател на Комисията на САЩ за международна религиозна свобода (USCIRF). „Тази заповед подтиква правителството на САЩ към незабавни действия за подвеждане под отговорност на чуждестранни правителства, извършители на сериозни нарушения. Тя значително увеличава икономическото съдействие на САЩ в подкрепа на програми, които насърчават религиозната свобода по целия свят.“

В последния доклад на USCIRF, публикуван на 28 април 2020 г., Китай отново е посочен като „държава от особена загриженост“ заради системното и брутално нарушаване на религиозната свобода в страната. В него е отбелязано и преследването на Фалун Гонг в Китай, включително насилственото отнемане на органи от живи последователи на практиката.

Обобощение на изпълнителната заповед

Изпълнителната заповед, публикувана на официалната интернет страница на Белия дом, съдържа осем раздела, като започва с обосновката за издаването й: „Религиозната свобода, първа сред свободите в Америка, е неотложна необходимост за морала и националната сигурност. Религиозната свобода за всички хора по света е приоритет на външната политика на Съединените щати и последните ще уважават и усилено насърчават тази свобода.“

В заповедта религиозните общности и организации, както и други други институции на гражданското общество, са наречени ключови партньори в усилията на американското правителство за насърчаване на религиозната свобода по света.

Държавният секретар на САЩ ще си сътрудничи с Агенцията за международно развитие на САЩ (USAID) през следващите 180 дни в разработването на стратегия, която да „даде приоритет на международната религиозна свобода в планирането и прилагането на външната политика на САЩ и в програмите за чуждестранна помощ на Държавния департамент и USAID." Освен годишното финансиране от 50 милиона щатски долара в подкрепа на свързаните с това програми, изпълнителната заповед гарантира, че няма да има дискриминация по отношение на духовните и религиозни институции, кандидатстващи за федерално финансиране.

Заповедта оторизира Държавния секретар на САЩ да напътства ръководителите на мисии в държави от особена загриженост за разработването на подробни планове за действие. Това включва страни, които „извършват или толерират нарушения на религиозните свободи, както е отбелязано в Годишния доклад за Международната религиозна свобода, според изискванията на раздел 102, буква (б) от Международния закон за религиозна свобода от 1998 г. (публично право 105-292).“

Също така ще има обучение на служителите на Държавния департамент и оценка на икономическите инструменти, за да могат способстват за напредъка на религиозните свободи в споменатите по-горе страни. „Тези икономически инструменти могат да включват, когато е уместно и в рамките на закона: разширяване на планирането на религиозни свободи, преразпределение на чуждестранна помощ в зависимост от конкретните обстоятелства в държавата или ограничаване на издаването на визи съгласно член 604 (а) от закона.“

Освен това „министърът на финансите, след съгласуване с Държавния секретар, може да разгледа необходимостта от налагане на санкции съгласно Изпълнителна заповед 13818 от 20 декември 2017 г. (Блокиране на имуществото на лица, замесени в сериозни злоупотреби с човешки права или корупция), като, освен останалите мерки, прилага Закона Магнитски за глобална отговорност по отношение на човешките права (публично право 114-328).“

На 10 юни 2020 г. Държавнит департамент на САЩ публикува Доклад за международна религиозна свобода за 2019 г., в който отново обяви Китай за нарушител на религиозните права на будисти, християни, уйгури и последователи на Фалун Гонг в страната.


Статията на английски език:
https://en.minghui.org/U.S. Government Continues to Push for International Religious Freedom

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.