Пазете се от фалшиви, незаконни продукти

Minghui.org

Обществото вече има определено ниво на разбиране за Фалун Дафа, известен също като Фалун Гонг. Това е резултат от 21-годишната твърдост на практикуващите по време на преследването, както и от техните състрадателни усилия да разкажат на хората фактите за практиката. Фалун Дафа не може да се използва за печелене на пари за лична изгода.

Някои бизнесмени обаче плагиатстваха емблемата на Фалун, произвеждаха потници и тениски и ги продаваха онлайн. Те са пренебрегнали търговската марка и не са получили съгласието на собственика на търговската марка. Това са незаконни действия!Фалшиви тениска и потник на Фалун Дафа

Моля, имайте предвид, че хората, носещи такива дрехи, не представят Фалун Гонг. Всички действия, които предприемат публично, също не са свързани с Фалун Дафа. Никой практикуващ не трябва да произвежда, продава или купува такива незаконни продукти.

Асоциация на Фалун Дафа

17 януари 2021 г.

Линк към оригиналната статия:

https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/19/189991.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.