Чудеса в класната стая

От кореспондента на Минхуей Шен Жун
 

Minghui.org

Когато едно заядливо дете стане добро, когато едно егоистично момче стане внимателно, когато ученик със затруднения в обучението започне да чете сам и когато едно нещастно момиче стане оптимист, знаете, че се случва нещо невероятно.

Тези положителни промени бяха изпитани от учениците от началното училище в класа на г-жа Уанг Юцин. След като през 2019 г. претърпява сериозен удар, г-жа Уанг започва да практикува Фалун Дафа. Принципите Истинност, Доброта и Търпение не само ѝ дават надежда, но и променят живота ѝ и донасят положителни промени на нейните ученици.

Г-жа Уанг Юцин чете книгата „Джуан Фалун".


Проблемен ученик

Ю беше проблемен ученик, който се беше преместил от друго училище. Когато г-жа Уанг прочете бележките от предишните му учители от първи до трети клас, тя беше шокирана. Имаше близо 60 бележки, които съдържаха описания на агресивното поведение на Ю, как той отговаря на учителите и ги ругае, плюе по съучениците си, лъже и не се подчинява на родителите си.

Класната стая на г-жа Уанг вече беше пълна, а някои ученици имаха емоционални проблеми и трудно се съсредоточаваха. Това ново попълнение притесни г-жа Уанг. Но тя си спомни, че практикува Фалун Дафа и следва принципите Истинност, Доброта и Търпение. Когато осъзна, че това не е случайно, тя реши да се справи със ситуацията като Дафа практикуващ.

Когато стояха на опашка Ю и друг ученик Кай започнаха да спорят, а след това се сбиха. Г-жа Уанг им каза да спрат и им разказа принципа „ако няма загуба- няма печалба", който е научила от Фалун Дафа. Кай спря и каза, че съжалява. Но Ю не се отказа и каза, че трябва да удари Кай обратно, за да си отмъсти. Припомняйки си бележките на другите учители за това, че Ю винаги търси отмъщение, г-жа Уанг обясни: „Наскоро прочетох една книга и тя е много добра. Какво ще кажете да я прочетем заедно през обедната почивка?"

По време на обедната почивка момчетата отидоха при г-жа Уанг и четоха „Джуан Фалун" (основното учение на Фалун Дафа). В началото г-жа Уанг мислеше, че книгата може да е малко трудна за тях. Кай, който имаше затруднения с четенето успя да прочете въведението „За Дафа". Ю се присъедини към него и те се редуваха да четат книгата.

След като четоха Ю каза: "Знам, че сме от небето, точно като Тото и Ахия в анимационния филм „Небесното дете".
„Знам също, че зад облаците има феи“, продължи Кай.

Двете момчета развълнувано започнаха да говорят за своите разбирания и забравиха за спора си.

Един ден Ю попита госпожа Уанг: „Кое е противоположното на Истинност, Доброта и Търпение?".

„Това са лъжата, злобата и борбата", отговори тя.

Ю кимна и помисли известно време. На следващия ден той даде на г-жа Уанг бележка, на която беше написал: „Благодаря Ви учителко, че бяхте толкова мила с мен и ми дадохте книгата „Джуан Фалун" да я прочета".

След това всеки ден г-жа Уанг, Ю и Кай четат „Джуан Фалун" по време на обедната почивка. Двете деца се съсредоточават през цялото време, докато четат. Обикновено когато класът чете заедно сутрин Ю седи безучастно или създава проблеми. Сега той често взема книгата (Джуан Фалун) назаем от г-жа Уанг за да чете. Той винаги е в добро настроение след това.

В миналото Ю ругаеше учителите и нападаше съучениците си. Но поведението му се промени.
„Преди Ю ругаеше. От известно време не съм го чувал да казва тези неща", каза едно от децата.
„Той често ме търсеше и започваше да се бие. Променил се е.", отбелязва друго дете.

„Когато в миналото някой помоли Ю да носи контейнера за храна, той често се оплакваше и питаше защо винаги е той. Сега дори предлага да помогне, когато не е негов ред.", добавя друго.

„Не само това, той се извинява когато нещо се случи и казва, че той е този, който е сгрешил.", казва друго дете. Всички бяха любопитни: как една книга може да го промени толкова много?

След като прочете „Джуан Фалун", Ю започна да чете „Хон Ин" (стихове от Учителя Ли Хонгджъ - основателят на Фалун Дафа). Понякога той запомняше четири стихотворения за една сутрин. Колкото повече ги рецитираше, толкова повече му харесваха. Дори преписваше на ръка някои от тях. Мотивирани от примера му други ученици се присъединиха да четат „Джуан Фалун" и да запомнят или преписват на ръка „Хон Ин". Те също така решиха да медитират по време на обедната почивка. „След като аз и учениците медитираме по обяд, в класната стая е много тихо и спокойно.", казва г-жа Уанг.

Няколко стихотворения от Хон Ин, които учениците копират на ръка.


Щастливо момиче

Кяо е съседка на Ю. Когато Ю се присъедини към класа за първи път, той често спореше с Кяо и дори се караше с нея. Притеснена, че дъщеря ѝ е тормозена, майката на Кяо ѝ каза да стои колкото се може по-далеч от Ю. Но след като Ю стана кротък и учтив, майката на Кяо се изненада. „Положителната промяна е почти невероятна!", каза тя на г-жа Уанг.

Повлияна от Ю, Кяо започна да чете „Джуан Фалун". След като прочете „За Дафа" тя затвори книгата и каза: "Чувствам се толкова добре". Оттогава тя често вземаше книгата назаем от г-жа Уанг. „Когато чета книгата наистина се потопявам в нея сякаш времето е спряло".

Когато е ред на Кяо да се прибере, тя обикновено отлага и чака докато учителката ѝ напомни няколко пъти. Един ден тя попита г-жа Уанг: „Ако приключа с почистването по-рано, мога ли да взема назаем „Джуан Фалун", за да я чета?". Когато г-жа Уанг каза „да", тя бързо приключи с обяда и почисти, за да може да прекара оставащите 20 минути в четене на „Джуан Фалун".

Майката на Кяо разказа на г-жа Уанг, че заради проблемите в брака им Кяо лесно изпада в депресия. След като започна да чете „Джуан Фалун" обаче, тя много се промени. От егоистично, мързеливо и придирчиво момиче тя се превърна в човек, който е внимателен и любезен.

Кяо често носеше „Джуан Фалун" в къщи, за да я чете и майка ѝ. Майка ѝ каза, че е придобила ново разбиране от книгата: „Преди много се тревожех и мислех, че дъщеря ми има някакво екстремно поведение заради проблемите в брака ми. Сега, когато я виждам щастлива и зряла, наистина искам да ви благодаря".

„Не е нужно да ми благодарите - всичко това се дължи на Фалун Дафа.", каза г-жа Уанг с усмивка.

Труден ученик става общителен

Дан е диагностициран с психично разстройство. Той лесно се разстройва и плаче много. Понякога се нуждае от лекарства всеки ден. След като се присъедини към другите в четенето на „Джуан Фалун", той също се промени много.

Веднъж, когато учениците се нареждаха на опашка, някой каза на г-жа Уанг, че Дан бута останалите. Г-жа Уанг отиде при него и го попита: „Готов ли си да дадеш дъ (добродетел) на свой съученик, като се държиш лошо?" Дан отговори: "Не, не“.

Ако това се беше случило в миналото, Дан щеше да тропне с крак и да изкрещи. Този път обаче той тихо отиде в края на редицата.

В друг случай когато Дан се държеше лошо, госпожа Уанг го попита: „Спазваш ли принципите Истинност, Доброта и Търпение?" Сега вместо да спори Дан изслушва г-жа Уанг и коригира поведението си.

За учениците с разстройство на настроението училището организира среща с родителите им всеки срок, за да обсъдят ситуацията. Майката на Дан трябва да излезе от работа за срещата, независимо колко е заета. Но скоро след като той започна да чете „Джуан Фалун", училищният съветник, учителят по специално образование и майката на Дан забелязаха положителните му промени. Всъщност той се е подобрил толкова много, че училищният персонал вече не иска да се среща с майка му.

Разглезено момиче

Юн е родена в богато семейство и е много по-малка от братята и сестрите си. Родителите ѝ са я разглезили. В резултат на това тя не слуша никого и е много упорита. След като започва да чете „Джуан Фалун" лошото ѝ поведение също се променя.

Един ден Юн трябваше да пренесе няколко тежки контейнера с храна нагоре по стълбите. Тя каза на г-жа Уанг: „Никой не ми помогна и трябваше да се връщам и връщам много пъти, но този път не се разстроих, тъй като знам, че като го правя без оплакване, мога да натрупам дъ (добродетел)".

Майката на Юн също забеляза промените в дъщеря си и каза: „В миналото тя често спореше със сестра си. Сега Юн вече не отвръща на удара. Толкова съм щастлива".

Златната светлина от книгата

Бинг е едно от децата, които медитират по обяд. Когато Ю рецитира стихотворения от „Хон Ин", той слуша внимателно. Когато Бинг прочете „Джуан Фалун" за първи път, той беше много сериозен и спокоен. Той каза на г-жа Уанг: „Докато четях книгата, забелязах мека златиста светлина, която идваше от нея".

Когато дойде ред да почистят банята, Бин и Ян се скараха помежду си. Когато някой каза на г-жа Уанг за това, тя дойде и каза: „Може би и двамата се чувствате ощетени. Но ако помните, че това е възможност да подобрите своя Шиншин, ще се справите добре".

И двете момчета се успокоиха. Бин се разплака и каза: „Съжалявам. Не трябваше да крещя".

Ян каза: „Не трябваше да обръщам водата от тоалетната чиния върху теб".

И двамата се поклониха един на друг, за да се извинят. След това щастливо приключиха с почистването на банята.

Златен ключ

Когато в миналото се сблъскваше с трудни ученици г-жа Уанг беше разочарована. Въпреки, че опитваше различни методи, резултатът често не беше задоволителен. Понякога тя броеше дните до новото изпитване в клас.

След като започна да практикува Фалун Дафа г-жа Уанг осъзна, че само Дафа и принципите Истинност, Доброта и Търпение могат да променят сърцето на човек. Когато отново се сблъска с трудности, тя успя да запази спокойствие и увереност - знаеше, че Учителят Ли, основателят на Фалун Дафа, ѝ дава мъдрост и че състраданието разрешава всички конфликти.

Що се отнася до нейните ученици, г-жа Уанг знае, че тези млади души са отгледани и водени от принципите Истинност, Доброта и Търпение, и бъдещето им се променя към по-добро. Ако Фалун Дафа може да помогне на тези деца, тя знае, че той може да помогне на всички хора по света.


Връзка към оригинала: https://en.minghui.org

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.