Да се самоусъвършенствам, докато си сътруднича за Шен Юн в спасяването на хора

От Европейската Фалун Дафа конференция за споделяне на опит през 2022 г.
 

Започнах да изучавам Фалун Дафа в Германия през 1996 г., а през 2013 г. се преместих в Швеция. Понастоящем работя като координатор на германския кетъринг екип на „Шен Юн". Нашият екип работи за „Шен Юн" от 15 години, от първото му европейско турне през 2007 г. насам. По време на този процес преживяхме възходи и падения и постепенно станахме зрели и професионални.

През май тази година немското професионално списание за кетъринг „Chefsheads der Magazin" специално отрази как нашите западни готвачи си сътрудничат с нашия кетъринг екип, за да предоставят услуги за европейското турне на „Шен Юн". Тук бих искал да благодаря на Учителя и на колегите практикуващи за предоставената ми възможност да споделя нашия опит в самоусъвършенстването от името на всички колеги практикуващи в германския кетъринг екип.

Тази година три трупи на „Шен Юн" обикаляха Европа в продължение на шест месеца, което го прави най-дългото турне на „Шен Юн" в Европа в историята. Започвайки от първото представление в Германия в началото на годината, нашият екип последва „Шен Юн" във Франция, Швейцария, Австрия, Чешката република и Испания. За пет месеца успяхме да предоставим услуги в общо 20 различни града. През времето, когато две трупи на „Шен Юн" изпълняваха едновременно на различни места, някои готвачи от нашия екип трябваше да предоставят услуги и на другата трупа. Такова ниво на висока интензивност на работа - от физическата сила до състоянието на самоусъвършенстване - е предизвикателство за всеки практикуващ, участващ в екипа. Когато се сблъскваме с някои извънредни ситуации и намеси, само благодарение на праведните мисли, праведните действия и сътрудничеството между нас можем да се справим. След това бих искал да споделя с вас нашия опит от следните аспекти:

Спасяване на хора с праведни мисли по време на пандемия

Първата спирка от европейското турне на „Шен Юн" тази година беше Кьолн, Германия. В началото на януари, когато в Европа изведнъж се разрази епидемия от КОВИД, много страни приложиха много строги мерки за превенция на пандемията, което затрудни спасяването на хора от „Шен Юн". Например, от хората се изискваше да покажат доказателство за направена ваксинация, преди да се качат на самолет или друг обществен транспорт или да влязат в театър. За да се избегнат неудобствата, причинени от мерките за превенция на Ковида в различните държави по време на турнето на „Шен Юн", членовете на нашия екип започнаха да обсъждат това на базата на Фа два месеца преди началото на турнето на „Шен Юн". Осъзнах, че основната ни мисия е да си сътрудничим с „Шен Юн", за да спасяваме хора. В резултат на това повечето от практикуващите в нашия екип вече бяха завършили ваксинациите си една след друга преди пристигането на Шен Юн. Това беше процес на самоусъвършенстване, при който се отказвахме от себе си, сътрудничехме на Шен Юн и помагахме на Учителя да спасява хора.
За да дам на специалистите, отговарящи за кетъринга във всеки регион, достатъчно време за подготовка, обикновено започвам да общувам с тях и да правя планове през първата половина на годината преди пристигането на "Шен Юн" в Европа, като уточнявам подробностите, свързани с кухненското оборудване, персонала, транспорта, пазаруването, настаняването и т.н. Поради въздействието на пандемията и войната (Русия-Украйна) в много страни се появиха проблеми във веригата за доставки, което допълнително затрудни работата ни. Особено по време на представлението на "Шен Юн" в Германия някои от основните съставки за готвене като олио и брашно внезапно бяха изчерпани. За да осигурим нормалната работа на кетъринг екипа, наистина се постарахме да направим всичко възможно.
В екипа ни има двама виетнамски практикуващи. Те не разбираха китайски, но работеха много усърдно. След като разбраха за трудната ни ситуация, те мълчаливо донесоха от други държави много продукти, които бяха в недостиг в Германия, като по този начин осигуриха нормалната работа на целия кетъринг екип.

Освен това бих искал да благодаря и на колегите практикуващи от други места за тяхната безкористна отдаденост и активно сътрудничество. Те изразходваха много време и енергия, за да подготвят предварително продукти за нас, да осигурят складове и да гарантират логистичното снабдяване на "Шен Юн".

2. Натиск на себе си, за да завършим мисията

Тази година „Шен Юн" обикаляше Европа в продължение на половин година и повечето от практикуващите в нашия екип следваха цялото турне. Това означава да се откажем от удобствата на дома и да останем далеч от близките си, което не е лесно! Това е изпитание за всеки участващ практикуващ, особено за тези, които имат работа и семейства. Вземете за пример двамата готвачи от нашия екип, които са душите на кухненския екип. След повече от десет години професионално обучение за тях е лесно да намерят стабилна и добре платена работа с техните умения и професионален опит. Все пак те знаеха, че Шен Юн има нужда от тях и че това е и тяхната отговорност и мисия в живота, затова категорично се отказаха от личните си изгоди. За да изкарват прехраната си, те могат да разчитат само на работа на непълно работно време за половин година, а през другата половина на годината са отдадени да обслужват Шен Юн. Други практикуващи също направиха пробив в натиска на семейството, икономиката и работата и отделяха колкото се може повече време, за да допринасят за нашия екип. Всичко това е трудно постижимо без солидна основа за самоусъвършенстване и силни праведни мисли.

3: Като работим заедно, наистина няма невъзможни неща!

Тази година за първи път използваме ресторантите и кухните на някои театри и е неизбежно да се сблъскаме с някои неочаквани ситуации. Спомням си, че когато бяхме в един театър в Прага, Чехия, установихме, че кухнята не се е използвала от дълго време. Имаше недостатъчно електрозахранване и огнева мощ, което силно затрудняваше използването ѝ, но местните практици вече бяха опитали всичко възможно. Сблъсквайки се с неподготвената кухня и остарелите съоръжения, ние не се оплакахме предвид сгъстения график и голямото работно натоварване, а работихме заедно, за да почистим кухнята. Един колега практикуващ, който има познания по електрическа инсталация, помогна да се настрои високоволтовото електрозахранване в кухнята през нощта, за да се осигури нормалното й функциониране. Така всички си свършиха работа в една много трудна ситуация.
Това е първият път, в който си сътрудничим с много местни практикуващи, но всички споделяме една и съща цел, а именно - да окажем пълно съдействие на Шен Юн и да помогнем на Учителя да коригира Фа и да спаси хората. По време на целия процес наистина усетих цялостното подобрение на нашия екип и издигането ни като цяло. Поради тази причина трудностите пред нас бяха лесно преодолени. Всъщност много неща не могат да бъдат постигнати от човечеството, Учителят и другите божества са тези, които помагаха, но процесът (на правене на тези неща) отразява нашето състояние на самоусъвършенстване и готовността ни да спасяваме хора.
Както се казва: „Логистиката е преди армията да марширува". Често преминаваме от спирка на спирка и трябва да подготвим всичко преди пристигането на „Шен Юн". Спомням си следобеда на 13 май, когато „Шен Юн" пристигна в Бърно, Чехия. За да могат артистите на „Шен Юн" да отпразнуват този незабравим ден с практикуващите Дафа по целия свят, трябваше да заминем за Бърно през нощта, веднага след като приключим работата си на предишната спирка (където „Шен Юн" е изнасял представления). По това време всички бяха много уморени, а аз наистина се бях поизпотил. Със съдействието на местните практикуващи ни бяха необходими само 3 часа, за да сготвим разкошна топла храна за изпълнителите от „Шен Юн". Западният готвач дори направи гигантска торта, която беше достатъчна да я поделят 70 души! На 30-ата годишнина от разпространението на Дафа имахме възможността и голямата чест да отпразнуваме „Световния ден на Фалун Дафа" с "Шен Юн" по време на напрегнатото пътуване!

4. Вяра в Учителя и във Фа и премахване на намесата

Само месец преди пристигането на Шен Юн китайски готвач от нашия екип внезапно се зарази с Ковид и беше хоспитализиран. Междувременно друг готвач беше изпратен във Франция, за да помогне на друга трупа на Шен Юн. Какво трябваше да направя? При големите трудности, свързани с ограниченията във времето и недостига на работна ръка, на единственият китайски готвач в нашия екип, който е сравнително млад, трябваше да му се повери ръководството в този критичен момент. При това екстремно обстоятелство, ако се намесеше още един готвач, целият екип не би могъл да функционира. Този инцидент предупреди всички ни за това колко безумни са злите и колко сериозно е нашето самоусъвършенстване. Затова използвахме времето си по най-добрия начин, за да изучаваме Фа, да споделяме опита си, да се вглеждаме в себе си и да увеличаваме усилията си да изпращаме праведни мисли всеки ден. Същевременно се стремяхме да укрепваме сплотеността на екипа. Със сътрудничеството на всички колеги-практикуващи в кухнята младият готвач бързо започна работа. Количеството на храната беше точно контролирано без никакви загуби. С благословията на Учителя той направи чудодеен пробив в готварските си умения.

Струва си да се спомене, че тъй като практикуващите, които работиха в кухнята и ресторанта, трябва да работят непрекъснато поне по 13 часа на ден, плюс времето за път, ще страдат от физическо изтощение, ако не могат да поддържат самоусъвършенстването си. За да поддържат добро състояние, всички използваха времето за изучаване на Фа всеки ден и използваха времето за обяд, за да правят упражненията, когато артистите от „Шен Юн" обядваха.

Сътрудничеството между кухнята и ресторантската група в екипа също е много важно. Когато имаше проблем, никой не се оплакваше, а го решаваше мълчаливо. Например имаше случай, в който някой от кухненския екип забрави да добави настъргана краставица към юфката с пържен бобен сос. Колегите-практикуващи, които обслужваха в ресторанта, го откриха своевременно и се опитаха да го компенсират. Може да се каже, че макар въпросът да е малък, самоусъвършенстването не е маловажен въпрос и нито една подробност не може да бъде пренебрегната.

Тази година имахме щастието да предоставим услуги на три трупи „Шен Юн". Тези изпълнители на „Шен Юн" идват от различни етнически групи и държави, а хранителните им навици са доста различни. По време на шестмесечното турне много западни изпълнители не успяха да се адаптират напълно към китайската храна. Въпреки че изпълнителите никога не са изисквали нищо, нашият кухненски екип доброволно намери различни начини да отговори на вкусовете им и да формулира подходящи рецепти за артистите. Освен традиционната китайска храна, приготвяхме и класическа корейска, японска и виетнамска храна. Освен това специално за западните изпълнители бяха приготвени домашни ястия, като украинско печено пиле, чешка и френска печена патица, немско свинско коляно, австрийски свински ребра и руска супа. Освен това професионално приготвените кафе и чай с мехурчета, също бяха много популярни сред изпълнителите на „Шен Юн".

Има безброй чудеса, които са се случили при утвърждаването на Фа, и цялата мъдрост на Дафа практикуващите идва от Дафа. Учителят видя готовността ни да помогнем на Шен Юн да спасява хора, затова аранжира всичко, което ни помага да изпълним мисията си.

5. Поддържане на праведни мисли и праведни действия, когато се сблъскваме с намеса

Спомням си, че когато „Шен Юн" изнасяше представление в Берлин, през втората половина на спектакъла внезапно възникна технически проблем и публиката и персоналът на театъра бяха в недоумение. Щом чух за това, първата ми реакция беше: не можем да позволим на публиката да напусне театъра, докато не бъде напълно спасена.

Отидох във фоайето на театъра и видях една възрастна двойка да излиза. Втурнах се да ги поздравя и научих, че трябва да си тръгнат, защото се притесняват да не бъдат глобени за извънредно време за паркиране. Попитах за регистрационния им номер, намерих колата и удължих времето им за паркиране, за да могат спокойно да изгледат цялото представление.

След представлението отново попаднах на тази двойка на вратата и когато разбраха, че съм служител на организатора, развълнувано ми казаха: „Представлението беше толкова прекрасно. Чакахме 3 години, за да гледаме представлението на „Шен Юн"! Днес пътувахме от Рощок със специална цел, въпреки че за цялото пътуване в двете посоки са необходими пет часа. Искахме да представим „Шен Юн" на нашите деца и приятели и ги помолихме да гледат това задължително за гледане представление." От тях наистина усетих радостта на човек, който е спасен, след като е гледал „Шен Юн", защото това е, което са чакали живот след живот!

Тази случка ме накара да осъзная, че всичко, което се случва около нас, е тясно свързано със собственото ни самоусъвършенстване. Дали можем всеотдайно да помислим за останалите? При всички обстоятелства праведните мисли и праведните действия на ученика ще играят важна роля за спасяването на животи.

Заключителни бележки

Въпреки че съм координатор на екипа по кетъринг, знам, че всеки просто има различно разпределение на работата. Никой не е по-висш или по-нисш и всички те са основни елементи в спасяването на хората. Всеки колега-практикуващ има своите силни и слаби страни. Като координатор човек трябва да използва добре силните им страни. Стига да си сътрудничат, да се учат от силните си страни и да преодоляват слабостите си и да си напомнят един на друг, те със сигурност ще могат да вършат добра работа.

Този проект не може да бъде осъществен без сътрудничеството и безкористната отдаденост на всеки практикуващ в екипа. В същото време нашият екип осигури добра среда за самоусъвършенстване на всеки участващ практикуващ, от която те могат да установят собствената си могъща добродетел. Ако човек не може да се справи добре и не поеме отговорността, която трябва да поеме, това ще бъде съжаление за живота и загуба, която никога няма да бъде компенсирана в бъдеще!

Колеги практикуващи, когато се чувстваме уморени, болезнени и затруднени, моля, спомнете си думите на Учителя:
„Прилежни ученици – сливови цветчета в зимния мраз.
Еоните страдания, всички бяха за този ден.“

(„Всичко за този ден" в „Хонг Ин" III.


Благодаря ви, Учителю,
благодаря ви, колеги практикуващи!

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.