Усъвършенстване сред конфликти

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Minghui.org

Тази година беше най-трудната от всичките, вече повече от 20 години самоусъвършенстване. Аз и други двама практикуващи четяхме Фа заедно. Образувахме малка група, в която постоянно се случваха конфликти. Само чрез тези различни конфликти и в тази среда за самоусъвършенстване се разкриваха моите отрицателни мисли и представи. Стремях се да се поправя, като се надявах да изпълнявам изискванията на Учителя чрез постоянно изучаване на Фа и разбиране на принципите на Фа на различни нива.

Конфликтите с другите разкриха моята привързаност

Нашата малка група не беше хармонична и не общувахме добре помежду си.

Понякога ми се искаше да напусна групата, защото смятах, че ще е по-добре, ако всеки изучава Фа спокойно сам и после се приобщи към група, след като е направил някои индивидуални подобрения. Това обаче не отговаряше на изискванията на Учителя за изучаване на Фа в група. Знаех, че мисълта ми е погрешна, затова останах в групата.

Учителят казва:
„Ако вие, като мой ученик, наистина искате да „помогнете на Учителя да коригира Фа“, тогава трябва да сте загрижени само как най-добре да изпълните това, което Учителят иска. Това е единственото, което трябва да правите, но вместо това вие искате Учителят да помага на вас? Как може да използвате Дафа по време на Фа коригирането да помогне да се изпълнят вашите човешки идеи?
(„Какво означава да „помагаме на Учителя да коригира Фа“?“, Есенции за усърден напредък том III)

Разбрах, че единственото правилно нещо, което трябва да правим, е да правим това, което Учителят иска от нас. Учителят иска да изучаваме Фа заедно, така че трябва да го изучаваме като група. Беше лесно да се разбере принципът, но беше трудно да се приложи на практика.

И тримата не можехме да споделяме свободно мислите си един с друг. Страхувахме се, че някой от нас ще се обиди и ще последват конфликти и спорове. Чувствах се потиснат и нещастен. На повърхността изплуваха стари спомени от чувството ми на обида, безпомощност и объркване, когато бивах неразбран, обвиняван и унижаван. Знаех, че имам много привързаности, от които трябва да се освободя, но не знаех как да го направя.

В нощта, когато почти бях решил да напусна групата, сънувах сън. В съня си не можех да намеря книгата „Великият път на духовното съвършенство“, докато не осъзнах, че съм я забравил в дома на практикуващия. Разбрах, че Учителят използва съня, за да ме просветли да не напускам единното тяло и средата, и че трябва да направя пробив в самоусъвършенстването си.

Размишлявах за ученията на Учителя и си представих „великото търпение“ на Хан Шин, който бил способен да понесе голямо унижение (Девета лекция, Джуан Фалун). Почувствах, че трябва да се съсредоточа върху самоусъвършенстването.

Знаех, че трябва да отговарям на изискванията на Учителя за практикуващи, но все още не знаех какво точно да направя и как да постъпя, за да облекча сърцето си. Исках да постигна състоянието, в което да съм разтопен във Фа.

Виждайки моето объркване и неспособността ми да се измъкна, Учителят ми показа като нюанс в принципите на Фа какво е толерантност и какво е необходимо, за да се постигне безкористна грижа за другите (алтруизъм).

Разбирам, че ние сме едно тяло и аз съм част от него. Ако не успея да се самоусъвършенствам добре, ще играя лоша роля сред единното тяло. Разбрах, че трябва да се усъвършенствам добре, да поемам своята част от отговорността и да бъда положителен ускорител в хармонизирането на единното тяло.

Започнах да осъзнавам, че като Дафа практикуващ- бъдещо велико просветлено същество в новия космос - ще бъда пазител на този космос, който ще отговаря за всички праведни елементи в него. Трябва да увелича своите възможности и да съм способен да дам всичко за всички същества.

Осъзнах, че ако не се самоусъвършенствам добре и не успея да изпълня изискванията на Фа, съзнателните същества в моя свят няма да бъдат спасени. Всеки практикуващ Фалун Дафа представлява една вселена, а моята вселена е само една частица от голямото небесно тяло.

Няма ли моят неуспех в самоусъвършенстването да повлияе на коригирането на цялото небесно тяло и на напредъка на Фа-коригирането на Учителя? При това положение от какви лични чувства, лични печалби и загуби, лична слава или срам не мога да се откажа?

Като се вгледах в себе си, видях, че това, което не можех да изоставя, не беше нищо друго освен обществено положение, лична изгода и емоциите на обикновените хора. Когато разбрах нюанса в принципите на Фа и поисках да се асимилирам с него, Учителят премахна тежкото вещество, което ми тежеше. Веднага почувствах, че небето и земята са ясни и широки.

Премахване на недоволството

Гледайки навътре в себе си, по време на конфликта, открих, че макар много неща да ме притесняват, една привързаност се проявява навсякъде и е дълбоко заложена, а именно привързаността „недоволство от някого или нещо“. Тази привързаност се развива особено лесно в условията на противоречия. Тя се проявява широко и засяга не само мен, но и другите.

Според моето ограничено разбиране човек не може да бъде напълно истинен и състрадателен, когато носи в себе си привързаността недоволство (възмущение), камо ли да бъде толерантен. Как мога да бъда истинен и състрадателен, ако в сърцето ми има недоволство и гледам отвисоко или дори презирам другите практикуващи? Как бих могъл да унищожавам лошите елементи в обкръжението си? И как бих могъл да се отнасям към другите с търпение?

Осъзнах, че моето „недоволство“ идва предимно от егоизъм, самовлюбеност и его. Това не е в съзвучие с Фа.

Учителят казва:
“Той е прав, а аз греша”, какво има да се спори?“
(„Кой е прав и кой греши“, Хон Ин III)

С привързаността недоволство първата мисъл на човека по време на конфликт винаги е: „Той греши, а аз съм прав.“ Когато борави с нещата и взаимодейства с другите, човек е недоволен от това, което се случва. Нещо повече, човек развива самодоволство, самонадеяност и т.н. и оценява хората и нещата въз основа на своите представи, а не на Фа.

Ако човек често изразява недоволство в дадена група, възниква тенденция към нестабилност и се образуват разделения.

Наскоро една от касетите с мастило на принтера ми спря да работи както трябва. В една статия в уебсайта Minghui един практикуващ казва, че човек трябва да реши проблемите си със самоусъвършенстването, преди да поправи машина. Започнах да се вглеждам навътре, пласт по пласт, за да видя кои привързаности или лоши вещества не съм отстранил, които пречат на мастилото да излиза правилно.

Наблюдавах всяка своя мисъл и с изненада установих, че всичките ми страдания и разочарования идват от недоволството ми спрямо една определена практикуваща! „Тя ме нарани, обиди ме и ме злепостави...“. Как можех да бъда щастлив, когато бях потопен в толкова много негативни мисли!

Каква полза от материалите за изясняване на истината, докато се произвеждат такива лоши, тъмни вещества!? Какво добро би излязло когато аз, принтерът, материалите и съзнателните същества сме едно поле и едно тяло? Как няма да се запуши главата на принтера? Как бих могъл да не бъда разочарован? Могат ли материали, изработени с такова мислене, да спасяват хората?

Веднага, след като установих дълбоко вкоренените си чувства на недоволство, започнах постоянно да изпращам праведни мисли, за да премахна лошите мисли и лошите вещества.

Погледнах по-дълбоко и разбрах, че негодуванието е било натрупано на пластове и пластове от представи: бях недоволен от отношението, поведението и начина на действие на другите. С толкова много недоволство в сърцето си как бих могъл да бъда истински праведен, състрадателен и толерантен към другите? Как бих могъл да си сътруднича с другите, за да изпълним заедно една обща задача?

Привързаността към недоволство не само пречи на моето собствено усъвършенстване, но също така влияе на цялостната хармония и усъвършенстване на цялото тяло. Изпращах праведните мисли интензивно и по-често, за да я премахна напълно.

Почувствах се спокоен, след като правех това известно време и спрях да мисля за недостатъците на другите практикуващи. Тези конфликти изведнъж ми се сториха далечни. Спрях да гледам на недостатъците на другите и вече не ме засягаха делата на обикновените хора.

Реших да се слея с Фа, като следвам Истина, Доброта, Търпение и се отнасям добре към другите. Процесът на премахване на привързаността недоволство беше и процес на премахване на егоизма и егото.

Епилог

Преживяванията ми през изминалата година ми помогнаха да осъзная, че е много важно даден проблем да се разглежда от различни гледни точки.

Според моето разбиране, когато се сблъскаме с проблем, само когато осъзнаем, че сме частица от Дафа и искаме да се асимилираме с Фа безусловно, и искаме да хармонизираме това, което Учителят иска, можем да се поправим и да се слеем с Фа. Само когато Учителят ни покаже принципите на Фа, можем да видим различните нива на Фа и да се самоусъвършенстваме според Фа на това ниво.

Учителят е до нас, бди над нас и ни закриля със състрадание. Учителят ще ни дава съвети и ще ни просветлява с помощта на различни хора и случки. Например, Учителят уреди принтерът да ми напомни какво е причинило стягането в сърцето ми.

Само когато се откажем от всякакви човешки привързаности и представи, и се придържаме към по-висок стандарт, можем постепенно да достигнем стандарта на великите просветлени същества от бъдещия нов космос.

Благодаря ти, Учителю, за състраданието!
Благодаря ви, приятели практикуващи!
Нека се насърчаваме взаимно и се усъвършенстваме заедно!


Връзка към източника: https://en.minghui.org-

Гледните точки, изразени в тази статия, представляват собствените мнения или разбирания на автора. Цялото съдържание, публикувано на този уебсайт, е защитено с авторски права от Minghui.org. Екипът на Minghui ще изготвя подбор от своето онлайн съдържание редовно и при специални случаи.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.