Гърция: Моят опит в самоусъвършенстването и в осведомяването на хората за преследването

Minghui.org

Бих искал да кажа няколко думи за художествената изложба („Изкуството на Джън, Шан, Жен“), която се проведе в близост до площад "Мавилис" (Солун, Гръция). Поради миналогодишното затваряне, свързано с Ковид пандемията, работното ни натоварване се увеличи, така че не успях да помогна за изложбата толкова, колкото ми се искаше. Бях там за един или два следобеда. Исках изложбата да мине добре и изпращах праведни мисли.

Когато бях в изложбената зала, усетих, че практикуващите са обгърнати от праведно поле. Разказвахме на хората за принципите на Фалун Дафа - Истинност-Доброта-Търпение - и за това как комунистическият режим в Китай преследва Дафа. В един момент много хора дойдоха да видят художествените произведения в изложбата. Някои практикуващи разговаряха с посетителите, а други развеждаха хората, за да разгледат картините и им разказваха свързаните с тях истински истории. Някои практикуващи поздравяваха хората, които идваха на събитието.

Мисля, че се справихме много добре, въпреки че бях на изложбата общо само няколко часа. Разбирането ми е, че праведните мисли са помогнали, но в същото време усилията на всички практикуващи, като едно цяло, бяха това, което помогна проектът да мине добре. Когато работим заедно в екип, старите сили нямат влияние върху нас и няма как да се намесят.

Изучаване на Фа

Заради Ковид ситуацията натоварването в работата ми се увеличи. Работех по 12 часа на ден. Работя в магазин за електронна търговия, така че, за да не изоставам в изучаването на Фа, слушах лекциите на Учителя със слушалки на мобилния си телефон. Забравях за умората си много пъти.

Подобряване природата на сърцето

Един колега ми изпрати списък с пакети, които да раздавам в магазините. В началото бях изпълнен с раздразнение. Не беше чак толкова трудно, но пък отнемаше много време. След една седмица, в която трябваше да върша тази работа, погледнах колегата и вече не се дразнех.

Спомних си какво е казал Учителят:
„Злият човек е във владение на завистта. От егоизъм и гняв той се оплаква от несправедливостта спрямо себе си. Доброжелателният човек притежава винаги състрадателно сърце. Без недоволство и омраза той приема трудностите като радост. Просветленият човек няма никакви привързаности. Той тихо наблюдава заблудените от илюзии хора по света“.
(„Сфери“, Есенции за усърден напредък)

Когато приключвахме за деня, винаги чувствах, че искам да правя седящата медитация. Но щом като се върнех вкъщи, мисълта изчезваше и ме обземаше умора и сънливост. Вглеждах се в себе си, за да видя къде изоставам, и осъзнах, че не чета Фа всеки ден. За щастие това не продължи дълго, тъй като до края на февруари работата се върна към нормалния си ритъм, така че направих всичко възможно да наваксам времето за изучаване на Фа и правенето на упражнения.

След споделянето, което имах с един практикуващ, както и след неотдавнашното кармично изчистване, което преживях, осъзнах колко важни са праведните мисли. Опитах се да оползотворявам добре свободното си време.

Изпращане на праведни мисли

Понякога пропусках да изпратя праведни мисли сутрин или пропусках първите пет минути. И дори заспивах няколко пъти. Това не се отразяваше добре на работата ми или пък се дразнех от малките несъвършенства, мислейки си: „Това не е правилното място за това или това трябва да е отзад. Не мога да сканирам телевизора или нещо не е наред с операционната система“.

Сега гледам да не пропускам изпращането на праведни мисли. Настройвам алармата да се включва по-рано и се опитвам да бъда прилежен.

Повишаване на осведомеността

Знам, че ако усъвършенствам състрадание, това, което казвам, ще бъде разбираемо и изпълнено с доброта и може да докосне сърцата на хората. Те ще заемат позиция срещу Китайската комунистическа партия.

Чрез изучаване и усвояване на Фа се опитвам да възприема възможно най-добре Истинност-Доброта-Търпение и правя всичко възможно, за да разясня истината на повече хора.


Връзка към източника: https://en.minghui.org

Гледните точки, изразени в тази статия, представляват собствените мнения или разбирания на автора. Цялото съдържание, публикувано на този уебсайт, е защитено с авторски права от Minghui.org. Екипът на Minghui ще изготвя подбор от своето онлайн съдържание редовно и при специални случаи.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.