Честване на Световния ден на Фалун Дафа и рождения ден на Учителя Ли от Европа

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Клиърхармъни(Yuanming.net)

Великобритания

Холандия

Хърватия

Гърция

Испания

Ирландия

Румъния

Унгария

България

Швеция

Турция

Австрия

Полша

Франция

Сърбия

Италия


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.