Разбиране за „загубите“ в живота

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org)

Работя в правителствена агенция на китайската комунистическа партия. Преди двадесет години станах най-младият старши инженер в агенцията. Няколко години по-късно моят отдел беше прехвърлен към управлението на държавните служители и позицията ми беше понижена, което доведе до намаляване на заплатата.

Когато чух, че някои старши специалисти са се върнали към първоначалните си позиции чрез различни връзки, си помислих: „Аз съм самоусъвършенстващ се във Фалун Дафа и животът ми е пренареден от Учителя. Трябва да оставя нещата да поемат по естествен път“. Не се вълнувах. Въпреки това всяка година разликата в заплатите се увеличаваше и аз започнах да мисля за загубите си.

Преди няколко дни разговарях с един съсед, който ми каза, че в неговата агенция много хора, които са били като мен, са се върнали към първоначалните си позиции. Той каза също, че ръководството е издало документ за това, и ми каза да го потърся незабавно. Зарадван от тази възможност, бързо отидох на работа, намерих служителите от отдел „Човешки ресурси“ и попитах дали има такава политика. Служителят каза, че няма такъв документ. Помислих си: „Трябва ли да помоля други да ми помогнат?“. По-късно размислих: „Забрави! Тази политика може да е за други агенции. Вече съм загубил толкова много през годините. Трябва да оставя нещата да си вървят по реда!“.

Тази нощ сънувах сън. В съня един човек щеше да дава къща под наем. Помислих си: „Тази къща ми принадлежи. Защо той я дава под наем?“. Влязох в къщата, за да я разгледам. Когато влязох обаче, този човек заключи вратата и хвърли горящ предмет в къщата. Разбрах, че той иска да ме убие. Разбих стъкления прозорец с камък, но все още не можех да изляза.

Извиках към Учителя да ме спаси. В следващия момент открих, че вече съм извън къщата. Учителят ме спаси. Погледнах нагоре и видях как един колега върви към мен с две ябълки в ръце. Пресякохме оградата от бодлива тел, обграждаща къщата, и тръгнахме към пътя. Погледнах назад и видях, че къщата изпуска гъст дим. Знаех, че вече съм в безопасност.

Когато се събудих, се зачудих защо съм сънувал такъв сън. Какво беше значението му? След това си спомних за търсенето на длъжността вчера. Дали къщата в съня ми - толкова голям имот - не е означавала служебното звание, което бях загубил? Тя беше станала нечия (чужда) собственост, а аз само си помислих, че къщата ми принадлежи, и затова този човек се опита да ме убие. Защо това беше така?

Учителят казва:

„Какво да се направи, когато в продължение на много прераждания кредиторите, към които сте натрупали дългове, и дори онези, които са страдали от постъпки, заради които сте задлъжнели страшно много, настояват да се разплатите? Законите на вселената също така оценяват всеки човек поотделно...“.

„Докато ви спасява, вашият Учител също така понася грехове и карма за вас и опитва какво ли не, за да ги компенсира...“ (Останете извън опасност 2023; Преведено от английска версия на Жълтия екип).

Разбрах веднага. Беше заради дълговете, които имах в предишните си животи. Учителят използваше работата ми, за да ги разреши и промени. Ако не се бях самоусъвършенствал в Дафа, ако не беше защитата на Учителя, това можеше да се превърне в дълг за цял живот! Единствено си помислих да го проверя и да видя дали мога да си го върна, а този човек веднага поиска живота ми!

При това осъзнаване цялото ми тяло изпадна в състояние на шок. Чувствам се щастлив, че имам Учителя и в същото време съм разтърсен от сериозността на законите на Вселената. „Без загуба, няма печалба“ (Джуан Фалун). Като самоусъвършенстващ се, човек определено има причина да загуби всичко в обикновеното общество, включително слава, печалба и сантименталност. Една човешка мисъл може да доведе до бедствие. Да оставите нещата на природата да вървят по своя път означава да приемете подредбите на Учителя. Изкрещях в сърцето си: „Подредбата на Учителя е най-добрата! Подредбата на Учителя е най-добрата! Благодаря ти, Учителю! Благодаря ти, Дафа!“.


Връзка към източника: https://en.minghui.org

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.