Не правете небрежни комплименти на непрактикуващи

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org)
Размишлявайки върху редакционната статия на „Минхуей“, „Ласкателство и демонична намеса от собствения ум“, не мисля, че някога съм правил комплименти на практикуващите или съм проявявал поведението, споменато в статията.

Майка ми ми е разказвала, че когато една леля я похвалила, тя се разстроила. Тя смъмрила лелята: „Не ме хвали! Не искам да го чувам и нямам нужда от това!“. Помислих си, че нравът на майка ми отново е избухнал. Лелята е имала добри намерения, но майка ми се държала студено.

Когато майка ми свърши да се оплаква, тя заговори за нещо друго с усмивка. Каза, че е била смела да се скара на някого, и беше доволна от себе си. Попита ме дали е постъпила правилно.

Обикновено казвах няколко неща, като например „Ти си страхотна“, за да я зарадвам. Но не одобрявах поведението ѝ. Намирах поведението на майка ми за забавно, но не бях сигурен дали наистина обича да я хвалят, или не. Затова я попитах защо се е разстроила толкова, когато лелята я похвалила. Тя не можа да ми даде отговор, затова продължих: „Дали защото звучеше неискрено?“. Майка ми кимна утвърдително.

Докато правех упражненията сутринта, в съзнанието ми изникна нашият разговор. Осъзнах, че Учителят Ли, основателят на Фалун Дафа, ми посочваше някои неща. Бях хвалил майка си, въпреки че не съм бил съгласен с нейното поведение. Моите похвали я насърчаваха, а на нейната знаеща страна това вероятно не се харесваше. По този начин думите ми изобщо не ѝ бяха от полза.

Майка ми не е Дафа практикуващ, затова не мислех, че тя може да промени поведението си. Преди известно време трябваше да я придружа, за да се погрижим за някои неща, и бавно я въведох в принципите на Фа и посочих грешките ѝ. Тя всъщност ги прие и бавно започна да се променя.

Стандартите за практикуващите са различни от тези за непрактикуващите. Трябва да обръщаме внимание на мислите и речта си, когато говорим с непрактикуващи. Не използвайте изкусни думи с цел да бъдете повърхностно любезни. Трябва да бъдем отговорни за живота на всички хора. Похвалните думи могат да тласнат човека надолу в калния свят на днешното общество, което може да затрудни изучаването на Дафа в бъдеще.

Все още използвам човешки представи при боравене с нещата. Начинът, по който разговарям с майка си, не се различава от поведението на практикуващия в публикацията на "Минхуей". Поведението ми е резултат от внушенията (индоктринацията) на Китайската комунистическа партия (ККП) и е точно обратното на традиционната китайска култура. Време е да се подобря!

Стигнах до различно разбиране за самоусъвършенстването. Винаги съм смятал, че не мога да променя непрактикуващите, но тези, които влизат в допир с нас, са различни. Те се намират в нашето пространствено поле и имат предопределени взаимоотношения с Дафа. Може би именно защото не съм се самоусъвършенствал до определено ниво, те са възпрепятствани да изучават Дафа.

Тук съм, за да утвърждавам Фа и видях своите пропуски чрез това преживяване. Човешкото ми сърце и представи са ми пречили да утвърждавам добре Фа.


Връзка към източника: https://en.minghui.org

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.