България: Икономически интереси водят до незачитане на изконни човешки права

Неотдавна български практикуващи Фалун Дафа бяха поканени на среща с г-н Красимир Стефанов – директор на Дирекция “Азия, Австралия и Океания” във Външно министерство, г-н Здравелин Георгиев – референт за Китай и още един представител на министерството. Срещата беше поискана от практикуващите по повод на писмо от Външно министерство до Софийска община, в което се изказва мнение, че провеждането на мирно бдение пред китайското посолство от Българска Фалун Дафа Асоциация е нецелесъобразно, заради потенциална заплаха за китайските дипломати.

Искането от Българска Фалун Дафа Асоциация за провеждане на мирното бдение със свещи пред посолството беше по случай 10 декември 2006 г. – международният ден за човешки права.

Срещата беше неофициална. На нея практикуващите обясниха, че целта на всички мероприятия на Фалун Гонг в България е спиране на жестоките репресии срещу последователите на древната китайска практика за подобряване на характера и здравето, извършвани през последните седем години от комунистическият режим в Китай. Практикуващите използват всички законни средства, за да разкрият фактите за ситуацията с човешките права на Фалун Гонг в Китай, включително твърденията за насилственото вземане на органи от живи практикуващи с цел продажба на пазара за органи за трансплантация.

Практикуващите подчертаха, че идеята им не е подбуждане на конфликти с китайските дипломати или накърняване на отношенията между България и Китай, и че практикуващите не представляват заплаха за китайските дипломати – напротив, има редица документирани случаи, в които срещу практикуващи е имало нападки именно от представители на китайски посолства и консулства в държави по цял свят.

От разговора с представителите на Външно министерство практикуващите останаха с впечатление, че държавните служители са наясно с истинските факти за преследването, че разбират какво наистина представлява Фалун Гонг и че имат положителна нагласа спрямо практиката. Също така от изказаните мнения практикуващите добиха представа, че за жалост, икономическите интереси стоят над човешките права и че заради икономическите облаги, които България очаква да получи от Китай под формата на инвестиции, българските политици нямат смелостта да повдигат въпроса с човешките права, нито да дават зелена светлина на мероприятия, които са гарантирани от българската Конституция като изконни граждански права на българите.

Това става въпреки факта, че в редица европейски държави практикуващи Фалун Гонг правят редовно мирни бдения пред китайските посолства и получават официална подкрепа от правителствени служители.

Практикуващите посочиха, че икономическият напредък в една страна върви ръка за ръка със зачитането на човешките права и свободи, а не с ограничаването им и че състоянието на икономиката в България през 30-те години на миналия век е било много по-добро отколкото сега – тогава и моралът на хората е бил по-висок.

В хода на разговора практикуващите разбраха от представителите на Външно министерство, че общата политика на Европейския съюз, чийто член вече е и България, е политика на слаб натиск върху Китай по въпросите за човешките права, отново заради икономически интереси. Това било така, въпреки приетата на 7 септември 2006 г. резолюция на Европейския парламент, в която се постановяват редица икономически ограничения по отношение на стоки, внос от Китай в Европа, и която конкретно осъжда преследването на Фалун Гонг.

Ден преди срещата във Външно министерство практикуващи Фалун Гонг се срещнаха и с г-жа Юлия Ненкова - заместник-кмет на град София. От кметството практикуващите получиха уверение, че няма да осуетяват мероприятия, стига от Външно министерство да не изказват противоположно мнение. От своя страна представителите на Външно министерство увериха практикуващите, че ще изказват негативно становище единствено по отношение на мероприятия, които се провеждат пред сградата на китайското посолство в София.

Практикуващите заявиха пред представителите на Външно министерство, че откази от страна на Софийска община на провеждане на мирни бдения пред китайското посолство е нарушаване на техните права, гарантирани им от Конституцията на Република България. След правна консултация с правозащитни адвокати стана ясно, че забраната на подобен род мероприятия може да бъде разрешена по съдебен път, затова практикуващите ще потърсят правата си по съдебен ред, ако нарушаването им продължи и занапред.

Практикуващите заявиха и пред двете институции решителността си, независимо от трудностите и намесата от страна на китайски дипломати, да продължат да полагат усилия, за да спомогнат за спиране на преследването на Фалун Гонг в Китай и убийствата на невинни хора, следващи принципите “Истина, Доброта, Търпение”. Те изказаха надежда, че с все по-широкото разпространение на информацията за преследването и с все по-голямата правителствена подкрепа в Европа и по света, българските политици ще имат повече смелост да се противопоставят на сериозните нарушения на човешките права в Китай и официално да подкрепят Фалун Гонг.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.