Видео: Световен ден на Фалун Дафа

Гледайте в Интернет (45сек.)

Изтеглете (2.5Mb)

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.