Българска информационна агенция “Фокус” публикува съобщение за събитие на Фалун Дафа в София

Българска информационна агенция “Фокус” публикува съобщение за протеста и гладната стачка на практикуващи Фалун Дафа в България срещу убийствата в лагера Суцзятун в Китай

Предстоящи събития в страната на 18 март /Агенция “Фокус”/ София.

От 11 до 17 часа практикуващи Фалун Дафа (Фалун Гонг) ще направят еднодневна гладна стачка на централната алея пред Националния дворец на културата. Гладната стачка е акт на солидарност и съпричастност към изтезаваните и убивани от 1999 година насам в Китай Фалун Гонг последователи на древната китайска практика за самоусъвършенстване, съчетаваща комплекс от пет медитативни упражнения и философия, базирана на принципите Истина, Доброта и Търпение. Тя е и в знак на протест срещу продължаващите близо седем години нечовешки репресии срещу практикуващите Фалун Гонг от китайския комунистически режим


Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.