Първо международно състезание по китайски класически танц (видео)

(Dayin Chen/Epoch Times)
Китайският класически танц поставя ударение на изобразяването на духа чрез използването на богата техника за изразяване чрез изкуството на танца.

Миналата седмица, НТДТВ (Ню Танг Дайнъсти Телевижън) за първи път проведе международно състезание по китайски класически танц в Ню Йорк, САЩ. Танцьори от цял свят дойдоха да се състезават и да демонстрират уменията си пред седем членно жури.

Най-напрегнат бе последният кръг от състезанието. Всеки от участниците показа най-прецизните си умения и танцова техника. Изяществото и красотата на китайския класически танц, развиха в публиката ново разбиране за традиционния класически танц. Някои зрители изразиха мнение, че състезанието представлява възраждане на „земята на божественото”, както и нова ера на китайския ренесанс.

След тридневна напрегната надпревара, първото по рода си състезание по китайски класически танц завърши, а победителите бяха наградени.

Мишел Рен от Фейтан Арт Академи каза: „За мен е голяма чест да получа първа награда в състезанието. Това е възможност за всички участници да насърчат възраждането на истинския китайски класически танц и традиционна китайска култура. Аз показах танц с лотосов цвят, защото лотосовият цвят е много красив и е символ на небесата. Чувствах, че чистотата му може да бъде предадена на всеки в публиката”.

Мисията на НТДТВ е да насърчава възраждането на традиционната китайска култура. Независимият телевизионен канал ще продължи да излъчва и предава традициите на древен Китай.

Гледайте в Интернет:
http://www.ntdtv.com/xtr/en/clips/ebrief/07092007-A2-Dance-Competition-STEVE-ok.ram

Изтеглете:
http://media.ntdtv.com/ebrief/07092007-A2-Dance-Competition-STEVE-ok.rm

По: http://www.ntdtv.com/xtr/en/2007/07/09/a_50208.htm

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.