България: Граждани и гости на Балчик и Варна осъдиха преследването на Фалун Гонг в Китай

Практикуващи Фалун Дафа организираха демонстрация на упражненията на Фалун Дафа на крайбрежната алея в Балчик на 11 юли 2007 г. Те раздаваха информационни материали за практиката, обясняваха на жителите на Балчик и туристи от цял свят за практиката и преследването от комунистическия режим и събираха подписи за спиране на репресиите, които продължават почти осем години и стават все по-жестоки въпреки натиска от международната общност. Хората научиха как последователите на Фалун Дафа в Китай стават жертва на различни методи за мъчение и са подложени дори на насилствено отнемане на органите им с цел печалба. Много граждани на Балчик и туристи от Испания, Румъния, Германия, Русия, Шотландия, Норвегия, Израел и други страни, се подписаха в подписката. Някои от тях знаеха за Фалун Гонг и кимаха утвърдително на обясненията на практикуващите. Няколко души споделиха мнение, че комунистическият режим потиска хората и на драго сърце подкрепиха подписката.

На 14 юли 2007 г. в град Варна практикуващи проведоха мероприятие на входа на Морската града, по време на което показаха петте медитативни упражнения и обясняваха на минувачите за същността на практиката и за продължаващите репресии в Китай. Те ги приканваха да подкрепят усилията за спиране на преследването като се подпишат в петицията. Почти всички, които получиха листовка, сложиха подписа си и осъдиха преследването, някои бяха много възмутени от случващото се в Китай, други се поинтересуваха от упражненията и поискаха да прочетат философията.

Край мястото за правене на упражненията мина голяма група тайвански туристи, водени от екскурзовод. Той веднага им обясни, че практикуващите протестират срещу преследването на китайски дисиденти. Туристите бяха много развълнувани и започнаха да снимат демонстрацията. Някои от тях говориха с практикуващите, повечето бяха приятно изненадани, че практиката има последователи в България и се поинтересуваха дали и в близките държави има последователи. Една жена от групата каза, че от вестниците и телевизията в Тайван знаят за престъпленията на китайската комунистическа партия и че в Китай хората нямат свобода. И добави с усмивка: „Бъдете благословени!”

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.