САЩ: Сенатор Ричард Тайси от Масачузетс поздрави Ли Хонджъ с празника на Фалун Дафа

Общността на Масачузетс
Държавен сенат

Официална грамота

Нека се знае, че Сенатът на Масачузетс, с настоящето писмо, изразява своите поздравления към Фалун Гонг практикуващите в Масачузетс

Като награда за:

Г-н Ли Хонджъ, основател на Фалун Гонг, по случай 9-ата годишнина на Световния Ден на Фалун Дафа и

В допълнение на това,
Сенатът на Масачузетс изказва своите най-добри пожелания за продължаващ успех;

тази прокламация е подписана от Президента на Сената и заверена от Секретаря на Сената.

Тереса Мъри
Президент на Сената

Заверено от Уилям Ф. Уелч
Секретар на Сената

Представлява се от Ричард Р. Тисей
Държавен Сенатор

Дата: 11 май 2008 г.

Версия на английски език: http://clearwisdom.net/emh/articles/2008/5/13/97255.html

Версия на китайски език: http://minghui.ca/mh/articles/2008/5/12/178254.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.