Стихотворение: "Съчуан"

Съчуан

Докато земята трепери
И сградите падат,
Твоето сърце е сковано от страх.
Мисля за твоите деца,
Такива невинни същества,
Очите ми се изпълват със сълзи.

Десетилетия страдания,
Дълго преди това земетресение,
Живот под ръководството на партията,
Ела и се освободи,
Нека твоите хора узнаят истината,
Виновни са многото години лъжи.

Светът чува твоите викове,
Съчувства на твоята загуба,
И се надява на по-светли дни.

Мисля за твоите деца,
Такива невинни същества,
Освободи се сега от партията!

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a45023-article.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.