Украйна: Практикуващи протестират срещу преследването пред китайското консулство в Одеса

Практикуващи протестираха пред китайското консулство в Одеса, осъждайки жестокото преследване на Фалун Гонг в Китай. Протестът имаше за цел да разкрие на украинците как китайската комунистическа партия (ККП) потъпква човешките права, използвайки извинението „хармонично” общество и незаконно арестува преди началото на Игрите в Пекин (събитието се проведе на 7 август т.г., б.пр.) много Фалун Гонг практикуващи, които вярват в „Истинност, Доброта и Търпеливост”.

Украински практикуващи протестират срещу преследването на Фалун Гонг пред китайското консулство в Одеса

Фалун Гонг практикуващите изложиха плакати и табла пред китайското консулство, на които бе изписано “Олимпийските игри и престъпленията срещу човечеството не могат да съществуват едновременно” и “Ние се противопоставяме на преследването на Фалун Гонг от ККП”. Снимките на таблата изобразяваха широкото разпространение на Фалун Гонг, преследването на практиката и отнемането на органи от живи практикуващи от ККП.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a46039-article.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.