Практикуващи Фалун Дафа от Китай пожелават на Състрадателния Велик Учител Четита Нова Година (V)

Всички практикуващи Фалун Дафа в Ачън, провинция Хейлонцзян, пожелават на Учителя Честита Нова Година!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Практикуващи Фалун Дафа, незаконно затворени в затвора Уулин, Чандъ, пожелават на Учителя Честита Нова Година!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Всички практикуващи Фалун Дафа в Далиан, провинция Ляонин, пожелават на Учителя Честита Нова Година!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Всички практикуващи Фалун Дафа в Шуаняшан, провинция Хейлонцзян, и практикуващите преследвани в затвора Цзямуси, пожелават на Учителя Честита Нова Година!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Всички практикуващи Фалун Дафа в Шицзяджуан, провинция Хъбей, пожелават на Учителя Честита Нова Година!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
Всички практикуващи Фалун Дафа в Цзяю, провинция Хубей, пожелават на Учителя Честита Нова Година!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Всички практикуващи Фалун Дафа в Цзиуцуан, провинция Гансу, пожелават на Учителя Честита Нова Година!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Всички практикуващи Фалун Дафа в Юмен, провинция Гансу, пожелават на Великия Учител Честита Нова Година!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Всички практикуващи Фалун Дафа в Хънян, провинция Хунан, пожелават на Учителя Честита Нова Година!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Всички практикуващи Фалун Дафа в Уейфан, провинция Шандон, пожелават на Великия Учител Честита Нова Година!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Всички практикуващи Фалун Дафа във Фейчан, провинция Шандон, пожелават на Великия Учител Честита Нова Година!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Всички практикуващи Фалун Дафа в Гонджулин, провинция Цзилин, пожелават на Великия Учител Честита Нова Година!


Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.