Препоръките на ООН да бъдат последвани от незабавни действия, за да се спрат убийствата на Фалун Гонг практикуващи за техните органи

ИЦФД призовава международната комисия да разследва, наблюдава и координира усилията за спиране насилственото отнемане на органи
 

Ню Йорк – В законообвързващо решение взето на 21 ноември, Комисията срещу изтезанията на ООН призова за международно разследване на незаконното отнемане на органи от практикуващи Фалун Гонг. Изявлението е част от дълга серия действия, предприети от писатели, адвокати, лекари и правителствени служители с цел разследване и осъждане на подобни злоупотреби. Информационният център на Фалун Дафа (ИЦФД) апелира към международната общност да вземе незабавни мерки да разследва, предотврати и сложи край на тези престъпления срещу човечеството.

„Решението на Комисията срещу изтезанията да повдигне темата е изключително важно и достойно за похвала; то придава допълнителна тежест на твърденията, че затворници, които са практикуващи Фалун Гонг, са убивани, за да бъдат продадени органите им с цел печалба”, заяви говорителят на ИЦФД Ърпин Джан.

„Ясно е, че е налице реална опасност тази практика да продължи и дори да ескалира след края на Олимпиадата. За международната общност е жизненоважно да предприеме конкретни и незабавни стъпки, за да не се случва това повече”, допълни той.

ИЦФД призовава международната общност – особено страните-членки на ООН, подписали Конвенцията срещу изтезанията – да създадат независима, международна комисия, която да разследва, наблюдава и препоръчва наказателни мерки за замесените в отнемането на органи в Китай, включително членове на комунистическата партия/държавните институции и индивидуални извършители. Такава комисия също да проследява изпълнението на различни мерки, взети от правителствата на държавите, за да се подсигури, че гражданите им не се превръщат в съучастници.

Заключения на ООН

В заключение, на база наблюдения върху степента на спазване на Конвенцията срещу изтезанията на ООН от страна на Китай, на 21 ноември Комисията на ООН, съставена от независими експерти, изрази загриженост по отношение на „информация, в която се казва, че практикуващи Фалун Гонг са подложени в голям мащаб на лошо отношение в затвори и че някои от тях са използвани за трансплантация на органи”.

Комисията направи следната препоръка, възможно най-обвързващото легално изискване до днес към китайските власти, да разследват и накажат отговорните за насилственото отнемане на органи от практикуващи Фалун Гонг:

„Партията трябва незабавно да проведе независимо разследване на твърденията, че някои практикуващи Фалун Гонг са били подложени на изтезания и са използвани за донори на органи; да вземе необходимите мерки, за да се гарантира, че отговорните за тези злоупотреби са подведени под съдебна отговорност и наказани.”

Заключенията на комисията следват последователните запитвания, отправяни към китайското правителство от август 2006 г. насам от Манфред Новак, специалният репортер на ООН по въпросите на изтезанията и от Асма Яхангир, специалният репортер на ООН по въпросите на религиозната свобода. Всички запитвания са получили незадоволителни отговори.

В контраст на решителната позиция на комисията на ООН по въпроса, е важно да се отбележи почти абсолютната невъзможност на посочените от китайското правителство органи, да направят честна преценка. Това се дължи на липса на независими съдилища и обвързаността на държавните институции с престъпленията – особено затвори, трудови лагери и военни болници. Наистина, настоящите доказателства показват, че именно комунистическата партия/държавните институции координират зверствата по отнемане на органи в Китай.

По тази причина ИЦФД призовава международната общност да създаде своя собствена комисия, която да извърши едновременно разследване на вече извършени злоупотреби и наблюдение на трансплантациите на органи в Китай.

Мерки, взети досега в международен план

Твърденията за системно отнемане на органи от практикуващи Фалун Гонг в китайски арести се появиха за пръв път през 2006 г. и скоро бяха последвани от независимо разследване от канадците Дейвид Килгор и Дейвид Матас, които заключиха, че твърденията са верни. (доклад). Оттогава редица правителства, международни организации и членове на медицинската общност също намериха твърденията за вероятни и в някои случаи взеха мерки, за да се гарантира, че гражданите им няма да се превърнат в съучастници в подобни злоупотреби.

Следват няколко мерки и инициативи, които би следвало да бъдат разширени:

Извършване на допълнителни независими разследвания и анализи:

• Едуард МакМилан-Скот, вицепрезидент на Европейския парламент и Репортер на Европейския инструмент за демокрация и човешки права на Европейския съюз, отиде в Китай през май 2006 г., за да намери факти и лично да разследва твърденията за отнемане на органи; няколкократно осъжда отнемането на органи от практикуващи Фалун Гонг в Китай. (новини)

• През март 2007 г. д-р Том Трежър, който пише в списанието на Кралското медицинско общество, намери твърденията за надеждни, особено в контекста на ролята, която лекарите са изиграли по време на холокоста. (Вижте “The Falun Gong, organ transplantation, the holocaust, and ourselves” – „Фалун Гонг, трансплантацията на органи, холокоста и ние”)

• През юли 2008 г. специален израелски равински съвет отсъди, че китайският режим е отговорен за убийствата на практикуващи Фалун Гонг, вероятно заради материалните облаги от трансплантациите на органи. (новини)

• През ноември 2008 г. списанието Weekly Standard публикува водеща статия за отнемането на органи с автор Итън Гутман, сътрудник към Фондацията за защита на демокрацията (цялата статия). Материалът описва системните и подозрителни медицински тестове, извършвани спрямо практикуващи Фалун Гонг.

Мерки за спиране потока от чужди граждани, пътуващи в Китай за органи:

• През август 2006 г. базираната в Ню Йорк Национална бъбречна фондация направи изявление, в което изрази дълбока загриженост по отношение на твърденията, че голям брой практикуващи Фалун Гонг са екзекутирани с цел отнемане на органи, както и противопоставяне на подобни схеми и на трансплантационния туризъм като цяло. (декларация)

• В началото на 2007 г. израелски здравни застрахователи спряха да изпращат пациенти в Китай за трансплантации. (новини) http://www.faluninfo.net/article/546/ Отчасти това бе свързано с разследване, в което израелските власти арестуваха няколко души за укриване на данъци във връзка с фирма-посредник в трансплантиране на органи от китайски затворници на израелски граждани. Единият от арестуваните заявил в тайно интервю, че органите са от „хора, които се противопоставят на режима, такива, които са осъдени на смърт и от затворници-последователи на Фалун Гонг”. (новини)

• През август 2007 г. Хоу Шън-мао, директор на тайванския здравен департамен докладва, че е отправена молба към тайванските лекари да не препоръчват на своите пациенти да пътуват в Китай за трансплантации. (новини)

• През декември 2007 г. петиция, подписана от 140 канадски лекари, беше представена на канадския парламент (House of Commons), призоваваща правителството да издаде предупредителни наръчници за хората, отиващи в Китай за трансплантация, в които да пише, че органите може да са на недоброволни донори като например практикуващи Фалун Гонг. (новини)

• През февруари 2008 г. канадският депутат Борис Вржесневский представи законопроект за спиране на канадски граждани от участие в придобиване на човешки органи и телесни части от недоброволни донори, включително от пътуване до други държави с цел получаване на такива органи. Според него спешността на въпроса е подчертана в откритията на доклада на Килгор и Матас. (новини)

Прекратяване на академични обучения и сътрудничество в китайски лекари по трансплантация:

• През юли 2006 г. помощник-директорът на Програмата за човешки права и медицина в Университета в Минесота Кърк С. Алисън, PhD и магистър по точните науки публикува изявление, в което утвърди откритията от доклада на Килгор и Матас, и призова академичните и медицински среди да спрат сътрудничеството си с Китай в областта на трансплантацията на органи. (изявление)

• През декември 2006 г. австралийското здравно министерство обяви спиране на обучителните програми за китайски лекари по трансплантация на органи в болниците Принц Чарлс и Принцеса Александра, както и забраниха съвместни изследователски програми с Китай в областта на трансплантацията на органи. (новини)

Правителствени дискусии и повдигане на въпроса пред китайското правителство

• През септември 2006 г. Конгресът на САЩ проведе дискусия по въпроса на отнемането на органи от практикуващи Фалун Гонг. (протокол от дискусията)

• През септември 2006 г. Европейският парламент прие резолюция, осъждаща арестите на практикуващи Фалун Гонг и изрази загриженост относно докладите за отнемане на органи (новини) http://en.epochtimes.com/news/6-9-9/45824.html ; тази тема също бе повдигната по нареждане на ръководителите на Европейската тройка чрез двустранна среща между финландския външен министър Туомиоя и китайския външен министър Ли Джаошин по време на срещата на високо равнище между ЕС и Китай в Хелзинки. (новини)

• През ноември 2006 г., след слушания по темата, Съвместният комитет за външни работи на ирландския парламент писа до външния министър на страната с молба да повдигне въпроса пред китайските си колеги и той да бъде включен в диалога за човешки права между ЕС и Китай.

Версия на английски език: http://faluninfo.net/print/834/

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.