Картина: Автопортрет на Джан Суайин

"Фалун Дафа е добро.
Аз се самоусъвършенствам според принципите Истинност, Доброта, Търпение.
Фалун Дафа ми даде спасение.
Никога няма да забравя благодеянието на Учителя."

От Джан Суайин, 2001 г.

Източник: http://pureinsight.org/node/2196

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.