Рисунка: "До края"

Практикуващ пази банера на Фалун Дафа до самия край и е отнесен в Небесата.

Източник: http://pureinsight.org/node/5221

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.