"Бог Буда"

Един просветлен,
преживял десетки хиляди премеждия
стъпва върху хиляди демони;
Изправя длан, разклаща Небето и Земята
във въздуха стои огромен Буда

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.