Практикуващият Вън Цзинсун починал след мъчения в затвор "Сиху" в град Бейси

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Вън Цзисун от град Фейчън на провинция Ляонин бил осъден през 2005 г. на 4 години затвор. Той ги излежал в затвор “Давей” в град Шенян и затвор “Сиху” в град Бенси. През 2006 г. бил освободен заради здравословни проблеми. Две години по-късно, през юли 2008 г., починал след постоянен тормоз и заплахи. След ареста му през 2005 г. неговите близки помолили полицията да го освободят. Заради това баща му и съпругата му били изпратени в трудов лагер.

Вън Цзисун

През септември 2000 г. Фалун Гонг практикуващият Вън Цзисун от село Гуаншен, в околностите на Фенчън, отишъл да апелира в Пекин в защита на Фалун Гонг. По пътя бил арестуван от полицията на град Ланчи.

Полицай Ден Бо и началникът на полицията Лу Бинкай сложили белезници на него и на други практикуващи, които задържали, закопчали ги за седалката в полицейската кола и ги заставили да стоят клекнали през целия път от Делян до Фенчън. После ги изпратили в центъра за „промиване на мозъци” Каохъ и ги държали там 4 месеца.

На 20 април 2005 г. началникът на полицията в Хунци Мън Гуандзун и полицаите Ван Сън и Дън Бо отново арестували Вън Цзисун. Те ругали и го заплашвали, а Ван Сън го удрял по лицето. Измъчвали го, за да им каже имена на други практикуващи. Той не го направил.

Родителите на Вън Цзисун, сестра му, жена му и малката им дъщеря отишли в полицейското управление и помолили началника да го освободи. Но вместо това Мън Гуандзун изпратил бащата, сестрата и жената на Вън Цзисун в център за задържане във Фенчън. След 2 седмици сестра му била освободена. Баща му Вън Кунфу и жена му Джоу Дзин били изпратени в трудовите лагери “Въйнинин” и “Масанцзя” в град Бънси.

Вън Цзисун бил осъден на 4 години затвор. В центъра за задържане на Фенчън Мън Гуандзун, Ван Сън и лекаря на затвора “Лянчун” го заплашвали, унижавали и лъгали. След това Вън бил изпратен в затвор “Дабей” в Шенян откъдето по-късно бил преместен в затвор “Сиху” в Бейси. Там бил подлаган на мъчения. В края на 2006 г. го освободили заради здравословното му състояние. От затвор “Сиху” му се обаждали по телефона всеки 6 месеца и изпращали хора да издевателстват над семейството му. Те изисквали от него медицинско свидетелство, потвърждаващо, че здравословното му състояние съответства на причините, за които бил освободен. Вън живял под постоянен страх. На 31 юли 2008 г. той починал, едва 30-годишен.

Отговорни за това престъпление:

Полицейско управление в Хунци: 86-415-803120;
Началникът на затвор “Сиху” Цзян Гуанфу: 86-13941402722

Версия на китайски език: http://minghui.ca/mh/articles/2008/8/17/184228.html

Версия на руски език: http://ru.clearharmony.net/articles/200810/6218.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.