Снимка: "Звукът на светлината"

От изложбата "В името на по-висша истина: Фотографска приказка за усърдието на Фалун Дафа"
 

Силната светлина оставя тъмни силуетите на четиримата практикуващи Фалун Гонг, които изпълняват второто упражнение на Фалун Гонг. Те се наслаждават на енергията на Вселената. Ярката слънчева светлина сякаш е въплъщение на енергийното поле.

Източник: http://www.pureinsight.org/node/3326

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.